Pákistán

1. Povinné očkování:
Očkování proti žluté zimnici je požadováno od osob přijíždějících z endemických oblastí výskytu žluté zimnice. Certifikát o očkování je vyžadován u dětí všech věkových kategorií. Děti mladší 9 měsíců by neměly být očkovány z důvodu možného vzniku encefalitidy po podání vakcíny proti žluté zimnici. Je-li plánovaná cesta vedena přes oblasti s výskytem žluté zimnice, doporučuje se raději cestu odložit do doby, kdy dítě dosáhne věku 9 měsíců a může být očkováno bez obav. Očkování by mělo proběhnout alespoň 10 dní před vstupem do země.
2. Doporučená očkování:
Naléhavě se doporučuje očkování proti virové hepatitidě A a proti břišnímu tyfu. V případě dlouhodobějšího pobytu i očkování proti virové hepatitidě B. Bude-li pobyt v zemi velmi dlouhodobý, v odlehlých venkovských oblastech, vlhkých lokalitách, doporučuje se očkování proti Japonské B encefalitidě. Převažuje-li pobyt ve venkovských oblastech, je možné očkování doplnit o očkování proti vzteklině. Dále se doporučuje očkování proti záškrtu a dětské přenosné obrně. Zkontrolujte si svá očkování proti tetanu a spalničkám.
3. Malárie:
Riziko malárie existuje v celé zemi včetně městských částí.Výskyt malárie v nižších nadmořských výškách než je 2000 m.
4. Další rizika infekčních onemocnění:
Hepatitida typu E, Leishmanióza viscerální a kožní, Horečka dengue, Chikungunya, Japonská encefalitida - červen-leden, sporadicky na celém území, Horečka Phlebotomus, Hemoragická horečka Krim-Kongo, Skvrnitý tyfus, (blechy, vši), Onemocnění Kyasnur - oblast Rawalpindi , Tuberkulóza, Venerické infekce

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!