Úvod
Poradna
Očkování na cesty
Asie
Vietnam

Vietnam

1. Povinné očkování:
Očkování proti žluté zimnici se požaduje od osob starších 1 roku, které přijíždějí z endemických oblastí výskytu žluté zimnice. Mělo by proběhnout nejpozději 10 dní před příjezdem do země.
2. Doporučená očkování:
Naléhavě se doporučuje očkování proti virové hepatitidě A a proti břišnímu tyfu. V případě dlouhodobého pobytu i očkování proti virové hepatitidě B. Bude-li pobyt v zemi velmi dlouhodobý, v odlehlých venkovských oblastech, vlhkých lokalitách, doporučuje se očkování proti Japonské B encefalitidě. Převažuje-li pobyt ve venkovských oblastech, je možné očkování doplnit o očkování proti vzteklině. Dále se doporučuje očkování proti záškrtu. Zkontrolujte si svá očkování proti tetanu a spalničkám.
3. Malárie:
Riziko malárie existuje v celé zemi mimo městské části a kromě městských oblastí (Hanoi, Ho město Chi Minh), Red River delta a pobřežní roviny na sever od Nha Trang. Riziko malárie existuje ve všech venkovských oblastech, zvláště v provincii Ca Mau a Bac Lieu a v zalesněných horských oblastech. Vysoké riziko: v provinciích Ca Mau a Bac Lieu, na jihu - jižně 18°, vnitrozemí <1500 m průměrné riziko: (vyšší v období dešťů a nižší v období sucha) v Mekong-Delta a na severu v pobřežních oblastech až kNha Trang a severně a západně od Hanoi (hraniční oblasti s Yunnan/Čína a Laos) - zde zejména v období: květen-září nízké riziko: nebo žádné riziko: pobřežní lokality severně od Nha Trang v okolí Red River-Delta; městské oblasti jsou bez malárie.
4. Další rizika infekčních onemocnění:

Mor
Očkování je doporučeno jen těm osobám, které by mohly být příležitostně v kontaktu s hlodavci (antropologové, archeologové, geologové, zdravotníci, misionáři, speleologové atd.). Běžné očkování by mělo být dokončeno před vstupem do oblastí postižených morem. Riziko se nachází v centrálních provincií od Quang Nam-Da nang až na jih k provincii Lam Dong. Poslední propuknutí se objevilo v provinciích Gia-Lai-Cong Tum, Lam Dong a Phu-Khan.

Clonorchiáza - převážně v Hanoi-Ebene, Horečka dengue, Filarióza lymfatická, Skvrnitý tyfus (blechy, vši), Bilharzióza - lokality v Mekong-Delta, Tuberkulóza, Hepatitida typu C, Venerické infekce