Úvod
Poradna
Očkování na cesty
Asie
Jemen

Jemen

1. Povinné očkování:
Očkování proti žluté zimnici se požaduje od osob starších 1 roku, které přijíždějí z endemických oblastí výskytu žluté zimnice. Mělo by proběhnout nejpozději 10 dní před příjezdem do země.
2. Doporučená očkování:
Naléhavě se doporučuje očkování proti virové hepatitidě A a proti břišnímu tyfu. V případě delšího pobytu i očkování proti virové hepatitidě B. Převažuje-li pobyt ve venkovských oblastech, je možné očkování doplnit o očkování proti vzteklině. Dále se doporučuje očkování proti záškrtu a dětské přenosné obrně. Zkontrolujte si svá očkování proti tetanu a spalničkám.
3. Malárie:
Riziko malárie existuje v celé zemi včetně městských částí vyjma města Sanaa (2377 m), které je bez rizika.Výskyt malárie v nižších nadmořských výškách než je 2000 m. U cestovatelů při organizované cestě, ubytování v hotelu, se nepožaduje žádná antimalarická profylaxe, je možné zvážit pohotovostní léčbu.
4. Další rizika infekčních onemocnění:
Echinokokkóza (E.granulosus), Leishmanióza viscerální a kožní, Horečka Rift Valley, Horečka dengue, Horečka Phlebotomus, Filarióza, Onchocerkóza, Bilharzióza, Hepatitida typu C