Úvod
Poradna
Poranění

Poranění

Popáleniny

Popáleniny jsou velmi nepříjemným a mnohdy velmi nebezpečným zdravotním poškozením. Jejich rozdělení je podle intenzity poškození kůže a podkožních částí. Příznaky popálenin Při 1. stupni jsou zasaženy povrchové vrstvy kůže se zarudnutím a palčivou bolestí. Při 2. stupni je zasaženo i podkoží, vznikají puchýře (s nebezpečím následné infekce), je výraznější bolest a může vzniknout až stav šoku. Při 3. stupni již popáleniny postihují všechny vrstvy kůže a podkoží, jsou zničená nervová zakončení, k...

Rány a hojení

Rána je porušení celistvosti kůže. Rozlišujeme je podle délky trvání na akutní a chronické. Dále podle hloubky a jaké tkáně rána poškozuje (kůže, podkoží, tuk, cévy, nervy, svaly, kosti, tělní dutiny). Rány mají různý charakter, jsou řezné, sečné, bodné, tržné, kombinované. Povrchová rána zasahuje většinou jen do podkoží, projevuje se obvykle krvácením různé intenzity, které většinou není životu nebezpečné s výjimkami (pacienti léčení léky proti srážení krve, hemofilici a pacienti s jinými poruc...