Úvod
Poradna
Duševní rovnováha

Duševní rovnováha

Demence

Demence je syndrom, jehož projevem je úbytek kognitivních funkcí, zejména paměti a intelektových schopností. Jde o získané onemocnění, které má organický podklad, postihuje asi 5 % populace nad 65 let. Stáhněte si informační leták pro seniory o problematice demence (PDF soubor, 110 kB). Příznaky demence Úbytek paměti (nejnápadněji se projevuje při učení nových věcí, postupně se hůře vybavují i vědomosti získané v minulosti, ubývají naučené dovednosti a návyky), myšlení je pomalé, nevýbavné, ster...

Deprese, úzkost

Hlavním příznakem je depresivní nálada, která může vzniknout jako reakce na subjektivně nadměrnou zátěž nebo bez zjevné příčiny. V současnosti se předpokládá, že deprese vzniká interakcí stresu a genetických faktorů. Může být vázána na konkrétní situaci a vliv okolí, ale také nemusí. Depresivní ladění výrazně ovlivňuje chování, uvažování i prožívání situací. Příznaky deprese a úzkosti Nemocný ztrácí schopnost prožívat radost, je pesimistický, někdy úzkostný. Má pocity méněcennosti, neschopnosti,...

Poruchy paměti

Paměť je schopnost vštěpovat si, uchovávat a vybavovat minulé vjemy, informace a zážitky. Zapomínání je nedílnou součástí paměti (nejvíce se zapomene během prvních 30 minut). Kromě dělení paměti na zrakovou, sluchovou, chuťovou, hmatovou, čichovou apod., lze paměť dělit i podle délky (krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá). Paměťové funkce jsou nezbytné pro naši orientaci v místě a čase, umožňují nám vnímání minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Poruchy paměti spočívají v různé míře narušení jedno...

Poruchy pozornosti

Pozornost je schopnost zaměřit psychickou aktivitu na určitou činnost, předměty nebo děj. Je to psychická funkce, jejímž úkolem je vybírat z množství podnětů dopadajících na organismus ty, které jsou z jeho hlediska důležité. Předpokladem je bdělost a jasnost vědomí. Vlastnosti pozornosti jsou vytrvalost, soustředění, rozsah, selektivita, stabilita. Příčiny poruchy pozornosti Poruchy pozornosti spočívají v různé míře narušení jednotlivých složek pozornosti, dochází k jejich snížení nebo zvýšení ...

Poruchy sexuální preference

Tyto poruchy se projevují sexuálními pohnutkami, fantaziemi nebo praktikami, které jsou většinou neobvyklé, deviantní nebo bizarní. Častěji se vyskytují u mužů. Pacienti nejsou schopni kontrolovat své vnitřní puzení při opakovaném deviantním chování. Zhoršení bývá při stresu nebo úzkosti. I když se nemocný rozhodne, že s deviantním chováním skončí, obvykle toto rozhodnutí není schopen dlouhodobě dodržet. Erotické praktiky jsou rozmanité: fetišismus - podmětem sexuálního vzrušení je neživý p...

Únavový syndrom

Je to souhrn duševních a tělesných příznaků spojených se střídáním podrážděnosti, únavy, bolestmi hlavy, poruchami soustředění, nespavostí a řadou dalších obtíží (poruchy zažívání, impotence apod.). Projevuje se trvalou a stále se vracející únavou po dobu nejméně 6 měsíců, která se nezmírní ani po spánku nebo odpočinku. Je druhem neurózy, která se projevuje nepřiměřenou reakcí a narušuje schopnost adaptace. Příznaky únavového syndromu V duševní oblasti úzkost, neklid, růst únavy po duševní práci...

Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření „Burnout“ – nalezení nové rovnováhy Všední den je od rána do večera zorganizovaný a v práci již bez plánovacího kalendáře nedomluvíme nic… Kdo v práci jede na plný plyn a od sebe samotného vyžaduje maximální výkony, vystavuje se nebezpečí zhroucení způsobené syndromem vyhoření „Burnout“. A nemusí to postihnout jen managery. Americký psychoanalytik Herbert Freudenberger formuloval v roce 1974 poprvé pojem „Burnout-Syndrom“.  U lékařů vypátral stav tělesného, emocionálního a...

Trénink mozku

Procvičujte mozek, má to smysl! Život s demencí není lehký Zdálo by se, že problematika Alzheimerovy choroby, anebo přímo demence, je velmi neradostná,že se nedá najít příliš mnoho optimistických momentů. Je to pochopitelné – aktuálně předpokládáme, že v ČR žije s nějakou formou demence (Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence) pravděpodobně 150 000 lidí, navíc stejný výpočet nás vede k předpokladu, že se počet lidí s demencí za dvacet let zdvojnásobí (!)....