Úvod
Poradna
Duševní rovnováha
Poruchy sexuální preference

Poruchy sexuální preference

Tyto poruchy se projevují sexuálními pohnutkami, fantaziemi nebo praktikami, které jsou většinou neobvyklé, deviantní nebo bizarní. Častěji se vyskytují u mužů. Pacienti nejsou schopni kontrolovat své vnitřní puzení při opakovaném deviantním chování. Zhoršení bývá při stresu nebo úzkosti. I když se nemocný rozhodne, že s deviantním chováním skončí, obvykle toto rozhodnutí není schopen dlouhodobě dodržet.

Erotické praktiky jsou rozmanité:

  • fetišismus - podmětem sexuálního vzrušení je neživý předmět
  • exhibicionismus - odhalování genitálu před cizími lidmi
  • voajérství - tendence pozorovat sexuální styk nebo intimní činnosti jiných osob bez vědomí pozorovaného
  • pedofílie - sexuální aktivita je zaměřena na děti, je častější u mužů (dále forma telefonní erotické konverzace s dětmi nebo internetová pedofilní pornografie)
  • sadomasochismus - omezování osobní svobody při sexuálních aktivitách

Návštěva lékaře při poruchách sexuální preference

Je nutná vždy. Dále je třeba zvážit individuální psychoterapii, neurochirurgické zákroky, aplikace hormonů, kastraci, eventuálně další možnosti.