Úvod
Poradna
Duševní rovnováha
Poruchy pozornosti

Poruchy pozornosti

Pozornost je schopnost zaměřit psychickou aktivitu na určitou činnost, předměty nebo děj. Je to psychická funkce, jejímž úkolem je vybírat z množství podnětů dopadajících na organismus ty, které jsou z jeho hlediska důležité. Předpokladem je bdělost a jasnost vědomí. Vlastnosti pozornosti jsou vytrvalost, soustředění, rozsah, selektivita, stabilita.

Příčiny poruchy pozornosti

Poruchy pozornosti spočívají v různé míře narušení jednotlivých složek pozornosti, dochází k jejich snížení nebo zvýšení a jiným kvalitativním odchylkám. Může nastat například snížení schopnosti koncentrace pozornosti (při vyčerpaní, manické stavy, schizofrenie a jiné poruchy psychotického okruhu atd.). Nebo dojde k nepřiměřeně zvýšené funkci některé složky pozornosti (například zvýšení koncentrace pozornosti se zhoršením distribuce a selektivity při hypochondrii; předčasné reagování na podnět nebo přeslechnutí podnětu při velkém duševním napětí). I řada dětí má problémy s poruchami pozornosti spojenými s hyperaktivitou. Je to vývojová porucha charakterizována nepřiměřeným stupněm pozornosti, hyperaktivity a impulsivnosti. Pozornost dítěte pracuje na základě regulace podráždění a útlumu. Na jedné straně zesiluje významné podněty a zvyšuje schopnost jejich vnímání a na straně druhé tlumí vnímání podnětů nedůležitých.

Poruchy pozornosti u dětí se rozděluje na dvě formy:

Dítě je přecitlivělé na veškeré podněty Není schopno utlumit vedlejší rušivé vlivy a zaměřit pozornost na podstatné podněty, věnuje nadměrnou pozornost všem podnětům bez rozdílu. Vzniká tak nesoustředěnost a roztržitost, způsobená nikoli nedostatkem, ale nadbytkem soustředění.

Dítě je neschopné zaměřit a udržet pozornost, soustředit se Neschopnost zaměřit a udržet pozornost je způsobena zvýšenou unavitelností. Jejich pozornost kolísá. Většina dětí s poruchami pozornosti však trpí oběma typy. Jakmile si rodiče něčeho všimnou, měli by vyhledat odbornou pomoc. Celkové vyšetření zahrnuje pečlivé posouzení příznaků a zdravotní, psychiatrické, psychologické, osobní a rodinné aspekty. Důležitou součástí vyšetření je i zhodnocení povahy a osobnosti dítěte, jeho nejbližších příbuzných a kvalita vztahů v rodinném kruhu.

Návštěva lékaře při poruchách pozornosti

Je nutná při výrazném zhoršení pozornosti, pacient je vystaven nebezpečí i v běžném životě, např. řidiči, cyklisté i ostatní účastníci dopravy, při práci, zejména náročné na zvýšenou pozornost.

Léčba poruch pozornosti

Volně prodejné léky:

Mezi skupinu volně prodejných léků, které se používají ke zlepšení schopnosti soustředění, patří nootropika, která příznivě působí u onemocnění centrálního nervového systému. Přesný mechanismus jejich účinku není znám a efekt je prokázaný u krátkodobé léčby. Napomáhají funkci nervových buněk zlepšením přísunu glukózy a kyslíku do těchto buněk úpravou vlastností krve jako kapaliny. Obsahují účinné látky pyritinol a piracetam.

Přírodní a doplňková léčba

Povzbuzující účinky na pozornost se předpokládají u extraktu z kořene žen–šenu, z listů jinanu a u lecitinu. Využití těchto látek je možné při únavě, vyčerpanosti a zhoršeném soustředění. Extrakty z kořene žen–šenu a z listů jinanu zlepšují paměť a pozornost a snižují zapomínání. Lecitin je přírodní látka , která podporuje látkovou výměnu v nervových buňkách a zlepšuje schopnost učení a soustředění.

Životní styl

Jezte stravu s obsahem cholinu (základní stavební kámen acetylcholinu,látky zajišťující komunikaci mezi našimi nervovými buňkami). Jeho nedostatek je spojován se vznikem Alzheimerovy choroby a jiných onemocnění provázených vážnými poruchami paměti. Největší množství cholinu obsahují vaječné žloutky, játra, luštěniny, burské oříšky, celozrnné produkty, hnědá rýže, obilné klíčky a semínka.