Úvod
Poradna
Duševní rovnováha
Deprese, úzkost

Deprese, úzkost

Hlavním příznakem je depresivní nálada, která může vzniknout jako reakce na subjektivně nadměrnou zátěž nebo bez zjevné příčiny. V současnosti se předpokládá, že deprese vzniká interakcí stresu a genetických faktorů. Může být vázána na konkrétní situaci a vliv okolí, ale také nemusí. Depresivní ladění výrazně ovlivňuje chování, uvažování i prožívání situací.

Příznaky deprese a úzkosti

Nemocný ztrácí schopnost prožívat radost, je pesimistický, někdy úzkostný. Má pocity méněcennosti, neschopnosti, pocity viny. Pesimisticky hodnotí okolní svět, negativně se staví k minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Dochází k útlumu chuti k činnostem, patrné jsou pocity bezmoci a beznaděje, výrazně je snížena schopnost plánování. Deprese se odráží ve vzhledu i chování nemocného (mimika, chabé držení těla a pohyby, únava, pocity vyčerpání, nesoustředí se, hůře se učí, obtížně se rozhoduje). Nebezpečné jsou zejména myšlenky na sebevraždu a sebevražedné tendence (i opakovaně). Někdy se deprese projevuje převážně somatickými obtížemi (chabé držení těla, zhoršení motoriky).

Návštěva lékaře při depresi a úzkosti

Nutná návštěva lékaře je při zjištění sebevražedných tendencí, jinak je vhodná až nutná podle výše obtíží nemocného.

Léčba deprese a úzkosti

Možností léčby je několik. Optimální léčba deprese se v současné době skládá z kombinace lékové terapie a psychoterapie.

Léky na předpis

Léky ze skupiny antidepresiv normalizují patologický stav, který je při depresi přítomen. K prvnímu zlepšení příznaků deprese však může dojít až za 2 - 3 týdny od začátku podávání (v tomto období je proto důležitá spolupráce pacienta, protože léky ještě nepůsobí, ale naopak se mohou objevit případné nežádoucí účinky léků). K zabránění návratu deprese je nutné antidepresiva užívat ještě po dobu několika měsíců, i když pacient již necítí příznaky. Antidepresiva může předepsat i praktický lékař, závažnější poruchy a případné selhání základní terapie řeší psychiatři. V dnešní době jsou tato léčiva mnohem bezpečnější než v minulosti.

Psychoterapie se zaměřuje na myšlení pacientů a na depresivní jednání pacienta, které se snaží omezit.

Ambulantní léčba se doporučuje při mírné až střední depresi, pacient dobře spolupracuje a nemá sebevražedné sklony. V ostatních případech je nutná hospitalizace.

Přírodní a doplňková léčba

Psychoterapie a antistresové léčebné kůry jsou součástí nabídky mnoha lázeňských zařízení. Lázeňské pobyty díky změně prostředí a opuštění životních stereotypů, ale také za pomoci psychologů, napomáhají překonat deprese i kritické životní situace a slouží k rychlé regeneraci po stresu a zátěži. Umožňují zmírnit nejen stres a deprese, ale i psychosomatické projevy (poruchy spánku, bolesti hlavy a zad, trávicí potíže, kolísání krevního tlaku, pocity úzkosti, ztrátu sebedůvěry, zmatenost aj.).

V doplňkové terapii je pak vhodné užívat produkty, které jsou kombinací extraktů z léčivých rostlin (např. třezalka, meduňka) s celkově uklidňujícím účinkem, který nastupuje již po krátké době. Antidepresivní účinek se projeví nejdříve 14 dnů podávání. Třezalkový extrakt je vhodný jen pro léčbu lehčích forem deprese nebo jen poruch spánku a usínání. Opatrnost při užívání produktů s extraktem třezalky je nutná při současném užívání s léčivými přípravky na ředění krve kumarínového typu (např. Warfarin), některých cytostatik a antidepresiv. Protože může dojít ke snížení účinku těchto přípravků, je vhodné užívání produktů s třezalkou zkonzultovat u lékaře nebo v lékárně.

Související články a odkazy:

Informační leták pro seniory o problematice deprese (PDF soubor, 70 kB)