Úvod
Poradna
Civilizační nemoci

Civilizační nemoci

Alkohol, odvykání

Závislost na alkoholu je onemocnění projevující se změnami chování spojené s dlouhodobým užíváním větších dávek alkoholu. Alkoholismus se většinou projeví až po několika letech zvyšující se konzumace.

Anorexie, bulimie

Anorexie i bulimie patří mezi poruchy příjmu potravy. Jsou to závažné psychické nemoci, často s chronickým průběhem a život ohrožující. Anorexie je onemocnění s narušeným vnímáním vlastního těla, nadměrným úbytkem hmotnosti, nadměrným strachem z obezity a ztrátou menstruace děvčat/žen. Pacienti mají změněný postoj k jídlu. Mají radost z váhového úbytku, přejí si být extrémně štíhlí. Anorexie je výrazně častější u děvčat než chlapců, začíná obvykle v adolescenci. Projevuje se různým způsobem - od...

Arterioskleróza, ateroskleróza

Arterioskleróza (ateroskleróza) je celkové onemocnění cév, které mění hladké vnitřní stěny tepen, k čemuž přispívá i narušení vnitřní cévní výstelky (endotelu), které může mít na svědomí zvýšený krevní tlak, některá virová onemocnění, ale i například kouření. Rozhodující podíl na vzniku a rozvoji arteriosklerózy však mají především krevní lipidy, čili tuky, a z nich pak zejména cholesterol. Ten se v místech narušeného endotelu ukládá, obaluje krevními sraženinami a vazivem a vytváří tzv. aterosk...

Hráčství, gamblerství

Je řazeno mezi návykové poruchy. Počet nemocných v populaci v poslední době výrazně narůstá. Hráč nedokáže odolat hře, čím více ztratí, tím více hraje. Navíc nutkání ke hře je spojeno s velkým vnitřním napětím, které se sníží až po začátku hry, při hře nemocný pociťuje vzrušení a uspokojení. Po hře se cítí nepříjemně, má výčitky svědomí, lítost. Avšak celé se to v dohledné době opakuje, navzdory protestům okolí i vlastního svědomí. Příznaky hráčství Klinické projevy hráčství Nemocný je emočně op...

Kouření

Kouření je zlozvyk, který začíná psychosociální závislostí, která se mění na závislost fyzickou (drogovou). Psychosociální závislost je situační (místo, kolektiv) závislostí na předmětu. Fyzická (drogová) závislost na nikotinu se objeví u většiny kuřáků. Je dána stavbou receptorů v mozku a je zde vliv dědičnosti. Nikotin je klasická droga a je obtížné se jí zbavit. Příznaky odvykání kouření Z abstinence nikotinu se objevují po hodinách: poruchy soustředění, podrážděnost, nervozita, frustrace, to...

Obezita

Obezita je nadměrné nahromadění tuku. Je to velice závažný problém. Obezita se již nepovažuje pouze za kosmetickou vadu, ale i za vážné zdravotní riziko. Nejhorší jsou postižení kardiovaskulárního systému, výrazné snížení dýchací kapacity, častější výskyt cukrovky, častější výskyt nádorů (střeva, prostaty, prsu, dělohy, …), je výrazně častější i postižení pohybového aparátu, zejména nosných kloubů dolních končetin (kolena, kotníky, kyčle). Příznaky obezity Obezita se stanovuje podle tzv. body ma...

Osteoporóza

Osteoporóza je celkový úbytek kostní hmoty, který zapříčiňuje zvýšenou lomivost kostí při zachovalém poměru minerálních a organických složek. Jde o časté onemocnění postihující více ženy. Komplikace zlomenin při osteoporóze patří k častým příčinám smrti seniorů. Primární osteoporóza je nejčastější metabolická kostní nemoc. Idiopatická u dětí a mladistvých, osteoporóza I. typu (postmenopauzální) mezi 51 až 75 rokem - 6 x častěji u žen, osteoporóza II. typu (senilní) nad 70 let – 2x častěji u žen....

Dna

Dna je onemocnění způsobené poruchou metabolismu kyseliny močové jako konečného produktu metabolismu látek označovaných jako puriny. Dochází ke zvýšené hladině kyseliny močové v krvi a jejímu ukládání zejména do kloubů, šlach, ale i ledvin a jiných orgánů , které tím poškozuje. Pokud se krystalky kyseliny močové ukládají v kloubech, dochází k zánětům (artritídě). Nejzávažnější je však ukládání kyseliny močové do ledvin, kde způsobuje ledvinové selhání. Dna primární je projevem vrozené poruchy m...

Cukrovka (diabetes mellitus)

Cukrovka je chronické onemocnění charakterizované absolutním, nebo relativním nedostatkem inzulínu. Inzulín je hormon bílkovinné povahy, který je produkovaný ve slinivce. V organismu je důležitý především pro metabolismus cukrů, ale ovlivňuje i hospodaření s tuky a bílkovinami. Jeho hlavním účinkem je snižování glykémie (hladiny cukru v krvi) především  tím, že podporuje vstup glukózy z krve do buněk, kde je zužitkována.   Rozlišujeme 2 typy diabetu. Projevují se podobně...