Úvod
Poradna
Civilizační nemoci
Anorexie, bulimie

Anorexie, bulimie

Anorexie i bulimie patří mezi poruchy příjmu potravy. Jsou to závažné psychické nemoci, často s chronickým průběhem a život ohrožující.

Anorexie je onemocnění s narušeným vnímáním vlastního těla, nadměrným úbytkem hmotnosti, nadměrným strachem z obezity a ztrátou menstruace děvčat/žen. Pacienti mají změněný postoj k jídlu. Mají radost z váhového úbytku, přejí si být extrémně štíhlí. Anorexie je výrazně častější u děvčat než chlapců, začíná obvykle v adolescenci. Projevuje se různým způsobem - od mírné a přechodné až po těžkou a dlouhodobou.

Příznaky Anorexie

Před nemocí jsou obvykle pacienti úzkostní, nadměrně ctižádostiví. Začátek nemoci se projevuje výrazným pozorováním tělesné váhy, omezováním příjmu potravy až hladověním (vynechávají sladkosti a tučná jídla a mizí hlavní jídla), objeví se ztráta zájmu o sexuální život, nízký krevní tlak, poruchy vnitřního prostředí (dehydratace aj.), deprese. U děvčat ztráta menstruace často předchází ztrátě váhy. Mezi zdravotní obtíže patří: zácpa, porucha menstruačního cyklu a zimomřivost, vypadávání vlasů, zhoršování stavu pokožky.

Návštěva lékaře při Anorexii

Je nutná již při podezření na tuto nemoc, protože dlouhodobé studie uvádějí až 10 % úmrtnost.

Léčba Anorexie

Léky na předpis

Při léčbě anorexie je kromě normalizace hmotnosti důležitá zejména změna postoje k jídelnímu režimu, farmakoterapie je zatím užívána spíše na empirickém podkladě. Případná léková terapie je pak realizována na specializovaných pracovištích a v poradnách. Např. psychofarmaka jsou krátkodobě podávána jen u těžších stavů.

Základní léčba

Základem léčby je režimová terapie, kdy je dán přesný denní harmonogram a pravidla (dodržování jídelních a stravovacích návyků, pravidelný spánek, psychoterapie apod.). Druhů léčby je více, používají se i různé formy psychoterapie, skupinová terapie, rodinná terapie, relaxační cvičení apod. Záleží však vždy na posouzení odborníka, protože nejsou vhodné pro každého.

Bulimie je stav, kdy nemocní mají opakované stavy žravosti, ztrácejí kontrolu nad příjmem potravy, sami si vyvolávají zvracení, užívají projímadla a diuretika; to se střídá s obdobím přísné diety a hladověním. Nemocní jsou hlavně ženy.

Příznaky Bulimie

Bulimie způsobuje roztažení žaludku až jeho prasknutí, opakované zvracení poškozuje sklovinu zubů, sliznici jícnu, kolísá váha aj. Nemocní si většinou uvědomují svou nemoc.

Návštěva lékaře při Bulimii

Je nutná již při podezření na toto onemocnění. Pokud si pacient(ka) uvědomí problém a nemá dostatek odvahy jít přímo k lékaři, existují i linky důvěry, kde poradí nebo předají kontakt na psychologa, případně lékaře, kteří se tímto problémem zabývají. Existují také specializované léčebny, které bývají při psychiatrických léčebnách a některých nemocnicích. Léčba je hrazená zdravotní pojišťovnou.

Léčba Bulimie

Léky na předpis

Vhodnou léčbou bulimie je kombinace podávání léků antidepresiv s psychoterapií zaměřenou přímo na příznaky, které nemocný prožívá, a na to, jak odolat nutkání.