Úvod
Poradna
Poranění
Popáleniny

Popáleniny

Popáleniny jsou velmi nepříjemným a mnohdy velmi nebezpečným zdravotním poškozením. Jejich rozdělení je podle intenzity poškození kůže a podkožních částí.

Příznaky popálenin

Při 1. stupni jsou zasaženy povrchové vrstvy kůže se zarudnutím a palčivou bolestí.

Při 2. stupni je zasaženo i podkoží, vznikají puchýře (s nebezpečím následné infekce), je výraznější bolest a může vzniknout až stav šoku.

Při 3. stupni již popáleniny postihují všechny vrstvy kůže a podkoží, jsou zničená nervová zakončení, kůže je voskově bílá, někdy až zuhelnatělá, prakticky vždy vzniká šokový stav.

Příčiny popálenin

Popáleniny vznikají suchým horkem (plameny, horký spotřebič, kamna, cigarety apod.), opařením (horká tekutina nebo tuk, vlhké horko), mohou být způsobeny i chladem (přímý kontakt se zmrzlým kovovým povrchem, tekutým dusíkem).

První pomoc u popálenin

Opatření při popáleninách: odstraníme zdroj, protišoková opatření. Menší popáleniny ochlazujeme studenou vodou, zakryjeme sterilním krytím.

Návštěva lékaře u popálenin

Při větších popáleninách, tj. 3. a většinou i 2. stupeň, ihned voláme lékařskou pomoc. Sledujeme základní funkce nemocného (stav vědomí, dýchaní, krevní oběh). V případě jejich selhání zahajujeme první pomoc (resuscitaci), odstraníme vše, co se dotýká postižených oblastí, neodstraňujeme to, co je přichyceno k ráně, popáleniny překryjeme sterilním krytím, popálené končetiny znehybníme, postiženého uložíme do protišokové polohy.

Při popálení úst a krku po polknutí horké tekutiny, žíraviny nebo vdechnutí horkého vzduchu vzniká silná bolest, postižený obtížně polyká, může vzniknout až porucha vědomí. Okamžitě voláme lékařskou pomoc, dáváme pít studené nápoje po malých doušcích. Při větších popáleninách nebo při popálení úst a krku, pokud je to možné, nenecháváme postiženého o samotě.

Ihned vyhledejte lékařskou pomoc:

  • popálenina je větší než 5 cm
  • zasahuje do hlubších vrstev kůže
  • popálení či poleptání postihlo krk a hrdlo
  • objevuje se hnis a zvětšuje se otok a zrudnutí
  • jde o popálení elektrickým proudem nebo chemikáliemi

Léčba popálenin

Léky na předpis

Popáleniny mohou být i závažné úrazy, které je nutno léčit na specializovaných pracovištích. V akutním šokovém období je pacient ohrožen i na životě a dále infekcí a sepsí. Doplňují se tekutiny infúzemi, tiší se bolest za pomoci analgetik. Provádí se ošetření rány:dezinfekce a krytí, speciální krytí se stříbrem, hydrokoloidní krytí, aplikace antibakteriálních, popř. kortikoidních mastí apod.

Volně prodejné léky

Masti na popáleniny zklidňující podráždění a urychlující regeneraci kůže (např. s panthenolem, zinkem apod.), s obsahem jódu k dezinfekci, hydrokoloidní krytí, obvazový materiál a náplasti na popáleniny.

Přírodní a doplňková léčba

Gely, krémy a masti s obsahem aloe, heřmánku, třezalky nebo měsíčku.