Úvod
Poradna
Očkování na cesty
Asie
Mongolsko

Mongolsko

1. Povinné očkování:
Žádné
2. Doporučená očkování:
Naléhavě se doporučuje očkování proti virové hepatitidě A a proti břišnímu tyfu. V případě delšího pobytu i očkování proti virové hepatitidě B. Převažuje-li pobyt ve venkovských oblastech, je možné očkování doplnit o očkování proti vzteklině. Jde o zemi se stálým výskytem onemocnění vzteklinou. Dále se doporučuje očkování proti záškrtu. Zkontrolujte si svá očkování proti tetanu a spalničkám.
3. Malárie:
Riziko malárie není
4. Další rizika infekčních onemocnění:

Mor
Očkování je doporučeno jen těm osobám, které by mohly být příležitostně v kontaktu s hlodavci (antropologové, archeologové, geologové, zdravotníci, misionáři, speleologové atd.). Běžné očkování by mělo být dokončeno před vstupem do oblastí postižených morem. Rizikové oblasti se nacházejí roztroušeně v celé zemi, poslední vypuknutí moru se objevilo v oblastech Bayanhongor, Bayan-Olgiy, Govialtay a Dzavhan.

Echinokokkóza, Hepatitida typu E, Horečka Západního Nilu, Lymeská borelióza, Hepatitida typu C, Tuberkulóza, Venerické infekce