Úvod
Poradna
Očkování na cesty
Asie
Kambodža

Kambodža

1. Povinné očkování:
Očkování proti žluté zimnici je požadováno od osob přijíždějících z endemických oblastí výskytu žluté zimnice. Certifikát o očkování je vyžadován u dětí všech věkových kategorií. Děti mladší 9 měsíců by neměly být očkovány z důvodu možného vzniku encefalitidy po podání vakcíny proti žluté zimnici. Je-li plánovaná cesta vedena přes oblasti s výskytem žluté zimnice, doporučuje se raději cestu odložit do doby, kdy dítě dosáhne věku 9 měsíců a může být očkováno bez obav. Očkování by mělo proběhnout alespoň 10 dní před vstupem do země.
2. Doporučená očkování:
Naléhavě se doporučuje očkování proti virové hepatitidě A a proti břišnímu tyfu. V případě delšího pobytu i očkování proti virové hepatitidě B. Bude-li pobyt v zemi velmi dlouhodobý, v odlehlých venkovských oblastech, vlhkých lokalitách, doporučuje se očkování proti Japonské B encefalitidě. Převažuje-li pobyt ve venkovských oblastech, je možné očkování doplnit o očkování proti vzteklině. Dále se doporučuje očkování proti záškrtu. Zkontrolujte si svá očkování proti tetanu a spalničkám.
3. Malárie:
Riziko malárie existuje v celé zemi včetně městských částí vyjma města Phnom Penh; riziko existuje ve všech nadmořských výškách. Poznámka: Osoby cestující do Angkor Wat by měly být chráněny antimalarickou profylaxí.
4. Další rizika infekčních onemocnění:
Clonorchiáza, Ospisthorchiáza, Horečka dengue, Japonská encefalitida - květen-říjen, Filarióza, lymfatická, Skvrnitý tyfus, (blechy, vši), Chikungunya, Bilharzióza ? Mekong, Tuberkulóza, Hepatitida typu C, Venerické infekce