Úvod
Poradna
Očkování na cesty
Asie
Uzbekistán

Uzbekistán

1. Povinné očkování:
Žádné
2. Doporučená očkování:
Naléhavě se doporučuje očkování proti virové hepatitidě A a proti břišnímu tyfu. V případě dlouhodobého pobytu i očkování proti virové hepatitidě B. Převažuje-li pobyt ve venkovských oblastech, je možné očkování doplnit o očkování proti vzteklině. Dále se doporučuje očkování proti záškrtu. Zkontrolujte si svá očkování proti tetanu a spalničkám.
3. Malárie:
Riziko malárie se na většině území nevyskytuje; existuje pouze v oblasti Uzanskiy, Sariassiskiy a Shurchinskiy (Surkhandarya a Kashkadarya Provinces), kde byly hlášeny jen ojedinělé případy. Incidence malárie způsobené parazitem Plasmodium falciparum (nejnebezpečnější forma malárie pro člověka): 0% a incidence malárie způsobené ostatními třemi parazity (Plasmodium vivax, ovale a malariae); benigní forma malárie: 100%Riziko přenosu malárie je zde malé, stačí se bránit fyzicky nebo chemicky během období výskytu malárie.
Profylaxe:
U cestovatelů při organizované cestě, ubytování v hotelu, se nepožaduje žádná antimalarická profylaxe ani antimalarika pro případnou pohotovostní léčbu. U ostatních cestovatelů je možné v případě nízkého rizika zvážit antimalarika pro pohotovostní léčbu
4. Další rizika infekčních onemocnění:
Hepatitida typu E, Echinokokkóza (E.granulosus), Horečka Phlebotomus - léto/podzim, zejména na jihovýchodě, Lymeská borelióza - duben-říjen, Venerické infekce, Antrax