Úvod
Poradna
Očkování na cesty
Afrika
Zimbabwe

Zimbabwe

1. Povinné očkování:
Očkování proti žluté zimnici je povinné pro všechny osoby přijíždějících z endemických oblastí výskytu žluté zimnice. U dětí mladších 9 měsíců ale hrozí vznik encefalitidy, proto se doporučuje odjezd do Zimbabwe u takto malých dětí odložit. Očkování musí proběhnout nejpozději 10 dnů před odjezdem.
2. Doporučená očkování:
Velmi naléhavě se doporučuje očkování proti virové hepatitidě A a břišnímu tyfu. Pro delší pobyt se doporučuje očkování proti virové hepatitidě B. Doporučuje se i očkování proti choleře zvláště u osob, které nemají zajištěné kvalitní stravování. Pro cestovatele, kteří se budou pohybovat převážně na venkově je očkování proti vzteklině. Lidem starším 30 let se doporučuje nechat se přeočkovat proti záškrtu a poliomyelitidě. Všichni cestovatelé by si měli nechat zkontrolovat očkování proti tetanu a spalničkám.
3. Malárie:
Riziko malárie existuje v celé zemi včetně městských částí vyjma Harare (1472 m) a Bulawayo (1343 m), která jsou bez rizika, ačkoli ojedinělé případy byly hlášené během období malárie (listopad až červen). V údolí Zambezi riziko existuje po celý rok. Osoby navštěvující Viktoriiny vodopády by měly užívat antimalarika.
Výskyt malárie v nižších nadmořských výškách než je 1200 m.
4. Další rizika infekčních onemocnění:

Mor
Očkování je doporučeno jen těm osobám, které by mohly být příležitostně v kontaktu s hlodavci (antropologové, archeologové, geologové, zdravotníci, misionáři, speleologové atd.). Běžné očkování by mělo být dokončeno před vstupem do oblastí postižených morem. Riziko se nachází v západní části země, kde poslední propuknutí se objevilo v Lupane a Nkayi severně od Bulawayo.

Horečka Rift Valley, Chikungunya, Spavá nemoc, Bilharzióza, Tuberkulóza, Průjmová onemocnění, Venerické infekce, Antrax