Úvod
Poradna
Očkování na cesty
Afrika
Keňa

Keňa

1. Povinné očkování:
Očkování proti žluté zimnici je povinné pro všechny cestovatele přijíždějících z endemických oblastí výskytu žluté zimnice. Doporučeno je ale pro všechny z důvodu vlastní ochrany před tímto onemocněním.
2. Doporučená očkování:
Velmi naléhavě se doporučuje očkování proti virové hepatitidě A a břišnímu tyfu. Od října do května se doporučuje očkování proti meningokokové meningitidě. Pro delší pobyt se doporučuje očkování proti virové hepatitidě B. Doporučuje se i očkování proti choleře zvláště u osob, které nemají zajištěné kvalitní stravování. Pro cestovatele, kteří se budou pohybovat převážně na venkově je očkování proti vzteklině. Lidem starším 30 let se doporučuje nechat se přeočkovat proti záškrtu a poliomyelitidě. Všichni cestovatelé by si měli nechat zkontrolovat očkování proti tetanu a spalničkám.
3. Malárie:
Riziko malárie existuje na celém území Keni, nízké riziko je v Nairobi a ve vysokých nadmořských výškách. Všem je doporučena profylaxe proti malárii.
4. Další rizika infekčních onemocnění:

Mor
Během posledních 10 let zde nebyly hlášeny žádné případy moru. Vzhledem k výskytu moru v minulosti se očkování doporučuje jen těm osobám, které by mohly být příležitostně v kontaktu s hlodavci (antropologové, archeologové, geologové, zdravotníci, misionáři, speleologové atd.). Riziko se vyskytuje kolem Nairobi, okres Machakos (východní provincie) a v jižní oblasti u hranice s Tanzanií včetně oblasti Amboseli a Tsavo národní park.

Skvrnitý tyfus je kosmopolitní nemocí a může se objevit všude tam, kde skupiny osob žijí ve špatných sociálních podmínkách a trpí podvýživou. Propuknutí skvrnitého tyfu se vyskytlo v této zemi a riziko existuje pro všechny osoby žijící nebo pracující v oblastech země (antropologové, archeologové, geologové, zdravotníci, misionáři atd.). Ochranou vůči skrvnitému tyfu je likvidace vší. Výroby vakcíny vůči skvrnitému tyfu byla celosvětově zastavena. Léčba antibiotikem s tetracyklinem vede k úplnému uzdravení.

Průjmová onemocnění, Hepatitida typu E, Brucelóza, Echinokokkóza (E.granulosus) převážně na severozápadě , Horečka dengue, Horečka Krim-Kongo, Leishmanióza (viscerální + kožní) sporadicky v semiaridních oblastech na severu a východě, Filarióza, lymfatická , Horečka Rift Rallye, Horečka "Fievre boutonneuse" - neboli "Keňský klíšťový tyfus" , Lymeská borelióza , Spavá nemoc - sporadicky na západě, převážně v údolí Lambabwe , Venerické infekce, Bilharzióza , Leptospiróza