Úvod
Poradna
Očkování na cesty
Afrika
Jihoafrická republika

Jihoafrická republika

1. Povinné očkování:
Očkování proti žluté zimnici je požadováno pouze u cestovatelů přijíždějících z endemických oblastí výskytu žluté zimnice.
2. Doporučená očkování:
Velmi naléhavě se doporučuje očkování proti virové hepatitidě A a břišnímu tyfu. Pro delší pobyt se doporučuje očkování proti virové hepatitidě B. Doporučuje se i očkování proti choleře zvláště u osob, které nemají zajištěné kvalitní stravování. Pro cestovatele, kteří se budou pohybovat převážně na venkově je očkování proti vzteklině. Lidem starším 30 let se doporučuje nechat se přeočkovat proti záškrtu. Všichni cestovatelé by si měli nechat zkontrolovat očkování proti tetanu a spalničkám.
3. Malárie:
Riziko malárie je téměř celém území nízké. Vysoké riziko je na severu, východě a východních částech severních provincií země a to v nížinách.
4. Další rizika infekčních onemocnění:

Mor
Během posledních 10 let zde nebyly hlášeny žádné případy moru. Vzhledem k výskytu moru v minulosti se očkování doporučuje jen těm osobám, které by mohly být příležitostně v kontaktu s hlodavci (antropologové, archeologové, geologové, zdravotníci, misionáři, speleologové atd.). Známé rizikové oblasti se nacházejí podél severní a západní hranice s Lesotho a národním parku Zebra severně od Port Elizabeth.
Průjmová onemocnění, Brucelóza, Horečka Sindbis , Horečka Dengue, Horečka West-Nile, Horečka boutonneuse, Horečka Rift Valley, Hemoragická horečka Krim-Kongo, Chikungunya - převážně na severovýchodě, Tuberkulóza, Bilharzióza - severní provinci, Mpumalanga a KwaZulu Natal (Národní park), východní Kap; povodí až po přístav Elizabeth, Venerické infekce