Úvod
Poradna
Očkování na cesty
Amerika
USA

USA

1. Povinné očkování:
Žádné
2. Doporučená očkování:
V případě, že existuje reálné riziko nákazy krví nebo pohlavním stykem doporučuje se očkování proti virové hepatitidě B. Studentům se doporučuje očkování proti meningokokovým nákazám ze sk. C. Zkontrolujte si očkování proti tetanu, záškrtu a spalničkám.
3. Malárie:
Riziko malárie není
4. Další rizika infekčních onemocnění:

Lymeská borelióza
Vakcína proti lymeské borelióze není již k dispozici. Osoby, které byly napadeny klíštětem v endemické oblasti výskytu lymeské boreliózy by měly vyhledat lékařskou pomoc. Ukázalo se, že jen včasná dávka antibiotika s účinnou látkou doxycyklin (200 mg - dospělá dávka) podaná do 72 hodin po expozici klíštěte může zabránit vzniku tohoto onemocnění. Osoby pracující v zemědělství a lesnictví nebo osoby věnující se pěší turistice či táboření v oblastech s vysoký rizikem tohoto onemocnění by se měly chránit vhodným oděvem. Vysoce rizikové oblasti: Connecticut, Delaware, oblast Kolumbie, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Pensylvánie, Rhode Island, Vermont, Wisconsin. Státy s mírnými až vysoce rizikovými oblastmi: Arkansas, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Mississippi, Missouri, Severní Karolína, Oklahoma, Oregon, Virginie, West Virginia, Wyoming. Onemocnění lymeskou boreliózou byla hlášena ve všech kontinentálních státech vyjma Aljašky.

Mor
Očkování je doporučeno jen těm osobám, které by mohly být příležitostně v kontaktu s hlodavci (antropologové, archeologové, geologové, zdravotníci, misionáři, speleologové atd.). Běžné očkování by mělo být dokončeno před vstupem do oblastí postižených morem. Známé oblasti se nacházejí v odlehlých oblastech těchto států: Arizona: severovýchodní část; Kalifornie:všechny oblasti na hranici s Nevadou od jezera Tahoe až k Mexické hranici; Kolorado: centrální část s roztroušenými oblastmi na jihu v příhraniční oblasti s New Mexico; Idaho: oblasti v příhraničí s jižní částí západní Mantany a oblasti v příhraničí s Wyoming; Montana: jihozápadní část; Nevada: severovýchodní část; New Mexico: celý stát; Oregon: všechny oblasti v příhraničí s Kalifornií a Idaho; Texas: oblasti sahající od města Lubbock k hranici s New Mexico; Utah: roztroušené oblasti v centrálních a jižních částech státu; Washington: centrální a východní části státu; Wyoming: jižní polovina a na severu oblasti kolem hor Big Horn.

Lacrosse - pozdní léto / podzim, centrální oblasti a oblasti středního Západu, Encefalitida St.Louis - v období pozdního léta a na podzim, Horečka Rocky Mountain - duben-září, Jižní Atlantik a jižní centrální státy, zejména Severní Karolína, Virginie, Georgie, Maryland, Oklahoma, Tennessee, Kansas ,Horečka dengue - léto/podzim, jižní Texas, Vzteklina