Úvod
Poradna
Očkování na cesty
Amerika
Brazílie

Brazílie

1. Povinné očkování:
Očkování proti žluté zimnici se požaduje od osob přijíždějících ze zemí s endemickým výskytem žluté zimnici. Očkování se naléhavě doporučuje cestovatelům u těchto destinací: Acre, Amapa, Amazonka, Goias, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Para, Piaui, Rondonia, Roraima, Tocatins, oblasti venkova západní poloviny Bahia, západní poloviny Sao Paulo, západní poloviny Parana včetně vodopádů Iguacu. Není požadováno od dětí mladších 9 měsíců. Mělo by proběhnout nejpozději 10 dní před vstupem do země.
2. Doporučená očkování:
Pro všechny cestovatele se doporučuje očkování proti virové hepatitidě A a proti břišnímu tyfu. Cestovatelům, kteří nemají zajištěné kvalitní stravování se doporučuje očkování proti choleře. V případě dlouhodobého pobytu je doporučeno očkování proti virové hepatitidě B. Pokud budete cestovat po venkovských oblastech, doporučuje se očkování proti vzteklině. Cestovatelům starších 30 let se doporučuje očkování proti záškrtu. Zkontrolujte si své očkování proti tetanu a spalničkám.
3. Malárie:
Riziko malárie existuje v celé zemi mimo městských oblastí regionu Amazonas a většiny území východních oblastí. Cestovatelům se doporučuje preventivní profylaxe proti malárii a v každém případě ochrana před komáry - moskytiéra, repelenty a insekticidní prostředky.
4. Další rizika infekčních onemocnění:

Mor
Očkování je doporučeno jen těm osobám, které by mohly být příležitostně v kontaktu s hlodavci (antropologové, archeologové, geologové, zdravotníci, misionáři, speleologové atd.). Běžné očkování by mělo být dokončeno před vstupem do oblastí postižených morem. Riziková oblast se nachází v severovýchodní části země ve státě Bahia, Ceara a Paraiba. Malá ohniska jsou i v oblasti Redonda (jižní část Minas Gerais).
Echinokokkóza (E.granulosus) především na jihu (Rio Grande do Sul, Horečka dengue, Leishmanióza (viscerální neboli útrobní) endemicky na severovýchodě území, Leishmanióza (kožní a slizniční) zvláště v pobřežních oblastech, Filarióza, lymfatická ? sporadicky, Filarióza, onchocerkóza -jednotlivá ložiska na severu- Amazona, Horečka Rocky Mountain - u Sao Paulo a Minas Gerais, Onemocnění Chagas (především oblasti na jihu a centru státu), Mor (oblasti La Paz), Bilharzióza - ložiska na severu a východě, možná ložiska i v Mato Grosso a Amazona, Histoplasmóza, Parakokcidiodomykóza, Venerické infekce, Hepatitida typu C, Leptospiróza - východní pobřeží