Úvod
Poradna
Očkování na cesty
Amerika
Bolívie

Bolívie

1. Povinné očkování:
Očkování proti žluté zimnici je povinné pro všechny osoby přijíždějící z endemických oblastí výskytu žluté zimnice. Certifikát se vyžaduje od všech osob všech věkových kategorií. Děti mladší 9 měsíců by neměly být očkované z důvodu nebezpečí vzniku encefalitidy. Dále je očkování je naléhavě doporučované všem cestovatelům pro jejich ochranu (endemické oblasti se nacházejí v nížinách východně od And; regiony Pando, Beni, Santa Cruz a dále subtropické oblasti La Paz (mimo hlavní město), Cochabamba, Chuquisaca (mimo město Sucre) a Tarija). Očkování se provádí podáním 1 dávky vakcíny nejpozději 10 dní před cestou.
2. Doporučená očkování:
Pro všechny cestovatele se doporučuje očkování proti virové hepatitidě A a proti břišnímu tyfu. Cestovatelům, kteří nemají zajištěné kvalitní stravování se doporučuje očkování proti choleře. V případě dlouhodobého pobytu je doporučeno očkování proti virové hepatitidě B. Pokud budete cestovat po venkovských oblastech, doporučuje se očkování proti vzteklině. Cestovatelům starších 30 let se doporučuje očkování proti záškrtu. Zkontrolujte si své očkování proti tetanu a spalničkám.
3. Malárie:
Riziko malárie existuje v celé zemi mimo městské části a kromě uvedených oblastí: vysočiny La Paz (nad 2500 m), dvě jihozápadní provincie Oruro a Potosi jsou bez rizika. Vysoké riziko: na severu území v příhraničních oblastech s Brazílií; regiony Pando a Beni, speciálně na území Guayaramerin, Riberalta u. Puerto Rico, a taky na území sousedícím s regiony Tarija, Cochabamba a La Paz; průměrné riziko: ostatní území v nadmořské výšce nižší než 2500 m; nízké riziko: v městech na území Oruro v provinciích Ingavi, Los Andes, Omasuyos.
4. Další rizika infekčních onemocnění:

Mor
Očkování je doporučeno jen těm osobám, které by mohly být příležitostně v kontaktu s hlodavci (antropologové, archeologové, geologové, zdravotníci, misionáři, speleologové atd.). Běžné očkování by mělo být dokončeno před vstupem do oblastí postižených morem. Geografické rozmístění je uvedeno níže. La Paz a Cordillera východně mezi provinciemi Cochabamba a Santa Cruz.

Skvrnitý tyfus
Skvrnitý tyfus je kosmopolitní nemocí a může se objevit všude tam, kde skupiny osob žijí ve špatných sociálních podmínkách a trpí podvýživou. Propuknutí skvrnitého tyfu se vyskytlo v této zemi a riziko existuje pro všechny osoby žijící nebo pracující v oblastech země (antropologové, archeologové, geologové, zdravotníci, misionáři atd.). Ochranou vůči skrvnitému tyfu je likvidace vší. Výroby vakcíny vůči skvrnitému tyfu byla celosvětově zastavena. Léčba antibiotikem s tetracyklinem vede k úplnému uzdravení.
Horečka dengue, Leishmanióza (kožní a slizniční), Leishmanióza (viscerální) - sporadicky na severovýchodě, Onemocnění Chagas (především oblasti na jihu a vnitrozemí), Tuberkulóza, Venerické infekce, Hepatitida typu C