Úvod
Poradna
Očkování na cesty
Amerika
Francouzská Guayana

Francouzská Guayana

1. Povinné očkování:
Certifikát o očkování je požadován při vstupu u všech cestovatelů. Certifikát o očkování je vyžadován u dětí starších 1 roku a podle CDC dokonce u dětí starších 9 měsíců. Očkování se provádí podáním 1 dávky vakcíny nejpozději 10 dní před cestou.
2. Doporučená očkování:
Všem cestovatelům se doporučuje očkování proti virové hepatitidě A a proti břišnímu tyfu. V případě dlouhodobého pobytu je doporučeno očkování proti virové hepatitidě B. Pokud budete cestovat po venkovských oblastech, doporučuje se očkování proti vzteklině. Cestovatelům starších 30 let se doporučuje očkování proti záškrtu. Zkontrolujte si své očkování proti tetanu a spalničkám.
3. Malárie:
Riziko malárie existuje na celém území i v městských oblastech a ve všech nadmořských výškách. Antimalarická profylaxe se doporučuje všem cestovatelům.
4. Další rizika infekčních onemocnění:
Brucelóza (ve vysokých nadmořských výškách), Horečka dengue, Leishmanióza (kožní a slizniční) - východní údolí And , Venerické infekce , Onemocnění Chagan, Histoplasmóza