Úvod
Poradna
Ženské problémy
Poševní infekce

Poševní infekce

Gynekologické komplikace mohou být nejen bolestivé, ale také vážně ovlivnit život každé ženy. Od kvasinkových a bakteriálních infekcí po virové a chlamydiové onemocnění, tyto problémy mohou způsobit neplodnost a další obtíže. Porozumějte příznakům a možnostem léčby, abyste se jim vyhnuli a žili zdravěji.

Gynekologické komplikace v životě každé ženy

Zánětlivá onemocnění představují v současné době asi jednu polovinu všech gynekologických chorob. Následkem zánětů může vzniknout přechodná nebo trvalá neplodnost (kvůli neprůchodnosti vejcovodů způsobené zánětlivými změnami). Záněty mohou komplikovat i těhotenství, mohou být příčinou opakovaných potratů a předčasných porodů. Poruchy menstruačního cyklu a bolestivá menstruace mohou v určitých případech být také způsobeny zánětlivým onemocněním. Bolesti provázející v některých případech pohlavní styk jsou častým následkem proběhlého zánětu pochvy. Záněty mohou být také příčinou některých prekanceróz, tj. stavů, které předcházejí nádorovému bujení.

Co bývá častým problémem?

Jednou z nejčastějších obtíží, které přivádějí ženu ke gynekologovi, je výtok neboli fluor. Jedná se o zvýšenou produkci sekretu v důsledku onemocnění různých úseků rodidel od vchodu poševního přes pochvu, dělohu až po vejcovody. Zdravá pochva (vagína) je dominantně osídlena ochrannými mléčnými bakteriemi – laktobacily, které zajišťují její samočisticí mechanismus a chrání ji před škodlivými mikroorganismy. Společné pro zánětlivá onemocnění pochvy je ve většině případů to, že došlo k redukci až úplnému vymizení laktobacilů a k pomnožení škodlivých a patogenních mikroorganismů, poruše vaginálního pH, a tím snížení funkce přirozeného obranného mechanismu, že tedy došlo k podstatné změně vaginální flóry.

Rosalgin_produkt_1000x1000_EASY

Rosalgin Easy 140mg vag.sol.5x140ml

286 Kč

Nejčastější typy infekcí

Kvasinkové infekce - colpitis mykotica

Diagnóza mykotické (kvasinkové) infekce se opírá o poměrně typické klinické příznaky (svědění genitálu, tvarohovitý či vodnatý výtok, lokální zarudnutí, otok a ragády) a mikrobiologický průkaz kvasinek v poševním sekretu. Sporadický nález kvasinek se běžně vyskytuje u zdravých žen, a neznamená tedy onemocnění. 
Nedoporučuje se nahrazovat nedostatečnou diagnostiku podáváním antimykotik naslepo, i když v praxi k tomu často dochází. Po potvrzení diagnózy bývá léčba sporadicky se vyskytující vaginální mykózy snadná, protože je k dispozici široká škála antimykotik podávaných jednorázově, krátkodobě, lokálně i celkově. 
Pokud se však infekce často vrací, nebo přejde do chronického stadia, patří léčba rozhodně patří do rukou odborníkovi. Používá se dlouhodobé podávání antimykotik, pulsní podávání apod.  V jednotlivých případech může pomoci i léčba partnera, třebaže přenos infekce pohlavním stykem nebyl dosud spolehlivě prokázán.

Bakteriální infekce - bacteriosis vaginalis

Bakteriální vaginóza je způsobena přemnožením aerobních i anaerobních bakterií na úkor laktobacilů. Důležitá je přítomnost fakultativně anaerobní bakterie Gardnerella vaginalis. Klinicky je typický vodnatý fluor páchnoucí po rybách. Ostatní klinické příznaky většinou chybí, protože lokálně nejsou přítomny známky zánětu.
Laboratorně lze zjistit v mikroskopickém preparátu přítomnost tzv. klíčových buněk, co odumřelé buňky poševní sliznice, na nichž adherují přemnožené baterie. Typické je i zvýšení pH poševního sekretu. 
Léčba spočívá především v podávání antibiotik a chemoterapeutik  (metronidazol či clindamycinu) a musí ji tedy indikovat lékař. Použití antimykotik je v tomto případě zbytečné.

Bakteriální zánět - colpitis bacterialis

Postižení je typické silným zánětem pochvy s hojným hnisavým výtokem. Lokálně jsou přítomny známky zánětu a tomu odpovídají i klinické příznaky, které postupně ustupují s přechodem do chronicity. Výtok však přetrvává v menší míře i nadále. Původcem bývají agresivně se chovající kmeny baterií, které jinak v menším množství nacházíme jako komensální floru (streptokoky, stafylokok, enterokoky, Escherichia coli). V některých případech provází hnisavý zánět pochvy další infekce, např.vaginální mykózu, trichomoniázu, kapavku a další. Léčba je založená na vyšetření citlivosti bakterií na antibiotika a chemoterapeutika, která se podávají místně nebo celkově.

Prvokové infekce - trichomoniasis vaginalis

Jde o zánět pochvy způsobený prvokem bičíkovcem poševním (Trichomonas vaginalis). Charakteristický je hojný řídký, často zpěněný výtok, svědění vulvy a bolesti v podbříšku. Často bývá současně postižení močových cest. Poševní pH se zvyšuje. K léčbě velmi úspěšně používáme imidazolové přípravky. Při této infekci je rozhodně nutno léčit všechny sexuální partnery. V této situaci je nutný zvláště trpělivý a taktní přístup, aby se podařilo získat pacientku ke spolupráci.

Virové infekce - colpitis virosa

Původcem jsou především herpetické viry a papilomaviry. Promořenost populace oběma viry je vysoká a těchto onemocnění přibývá. Velmi časté je současné postižení vulvy a pochvy. Průběh papilomavirové infekce je nebolestivý. Herpetické infekce jsou však značně bolestivé a projevují se rovněž pálením a svěděním. Pro postižení herpes viry jsou typické mnohočetné puchýřky, papilomaviry vytvářejí tzv. bradavičky kondylomata accuminata. Jedná se o sexuálně přenosné infekce, v těhotenství je ohrožen i plod. Herpetické infekce se léčí antivirovými preparáty, předepsanými výhradně lékařem.

Chlamydiové infekce

Chlamydie jako nitrobuněční parazité se odlišují jak od virů, tak od baterií. Přežívají výlučně v epitelových buňkách a napadají všechny orgány epitelem vystlané. V současné době zjišťujeme chlamydiové infekce stále častěji. V genitálním traktu napadají především hrdlo a tělo děložní. Typický je hlenohnisavý, nahnědlý, krémový nebo nazelenalý výtok. Při klinickém vyšetření je patrné zarudnutí a otok na hrdle děložním. Nápadná je lámavost krevních kapilár postižené oblasti s kontaktním krvácením (po koitu). Přesná diagnóza je možná jen laboratorně. K léčbě se opět nejčastěji používají antibiotika a cheoterapeutika: makrolidy, případně tetracykliny, chinolony nebo azolidy.

Jak lze onemocněním předejít?

Je třeba klást velký důraz na prevenci zánětu a výtoku, která musí začínat již od útlého věku výchovou k pravidelné a správné hygieně, zvláště při menstruaci. V dospělosti je třeba pečovat i o pravidelnou stolici, močení, hygienu pohlavního styku ( kondomy), sexuální abstinenci v době menstruace, v šestinedělí po porodu a po potratech. Nemají se též provádět zbytečné výplachy pochvy. Důležité je vyvarovat se rizikového sexuálního chování. K účinné prevenci přispívá i užívání přípravků, které pomáhají normalizovat vaginální flóru tím, že doplňují potřebné množství laktobacilů – prospěšných bakterií, které udržují příznivé pH pochvy, a brání tím růstu a šíření škodlivých patogenních mikroorganismů. Právě v situacích, kdy dochází k nežádoucí změně pH (např. po léčbě antibiotiky nebo chemoterapeutiky, ale i při menstruaci nebo v období klimakteria), mají laktobacily prioritní a nezastupitelné místo. Obnova této fyziologické bakteriální populace přirozeným způsobem brání pomnožení nežádoucích patogenních mikroorganismů a podílí se i přímo na jejich destrukci.