Úvod
Poradna
O lécích
Co s prošlými léky?

Co s prošlými léky?

Ne vždy každý léčivý přípravek úplně spotřebujeme a některé doma máme jenom pro případ,
kdyby byly náhodou třeba. Bohužel se tak často stane, že lék takzvaně projde. Jak správně
zacházet s nepoužitelnými léčivými přípravky se dozvíte v následujícím článku.
Doba použitelnosti léčivých přípravků

Stabilita a tedy účinnost a bezpečnost léčivých přípravků jsou výrobcem deklarovány pouze
po dobu použitelnosti, která je na obalu vyznačena tzv. datem exspirace – nejčastěji ve
formátu měsíc/rok. Použitelnost se vztahuje vždy k poslednímu dni uvedeného měsíce. Při
určování dané lhůty se vychází ze stabilitních zkoušek, kdy jsou testované léčivé přípravky
skladovány za předem definovaných podmínek a v pravidelných intervalech jsou z nich
odebírány vzorky, v nichž se určuje množství účinné látky, případných rozkladných produktů
apod.

V závislosti na typu přípravku se stabilita významně liší. Tekuté lékové formy (např. roztoky,
suspenze, sirupy) jsou v porovnání s těmi tuhými (např. tablety, kapsle) mnohem náchylnější
na dodržování skladovacích podmínek, snadněji podléhají rozkladu a jejich použitelnost tak
bývá obecně kratší. Specifické zacházení s ohledem na lhůtu použitelnosti vyžaduje např.
většina přípravků aplikovaných do oka, které lze po prvním otevření používat po dobu max. 4
týdnů bez ohledu na udanou exspiraci celistvého balení.

Informace o správném skladování a případné zkrácené době použitelnosti léčiv naleznete v
příbalovém letáku. V dobré lékárně Vás na potřebu specifických skladovacích podmínek nebo
omezenou použitelnost přípravku po otevření vždy upozorní.

Co se s lékem děje po vypršení jeho doby použitelnosti

Po uplynutí doby použitelnosti samozřejmě okamžitě nedojde k znehodnocení přípravku, ale z
důvodu bezpečnosti bychom ho již rozhodně neměli používat. Může dojít nejenom k poklesu
jeho účinnosti, ale také k ohrožení zdraví případnými rozkladnými produkty nebo
kontaminací mikroorganismy. V některých případech lze znehodnocení přípravku zjistit
pouhým pohledem (např. zákal roztoku, skvrny na tabletách) nebo čichem, ale rozhodně se
nelze vždy spoléhat pouze na naše smysly. Moderní lékové formy jsou často specificky
upravované a jejich odolná povrchová vrstva tak snadno zamaskuje i případné změny, ke
kterým došlo pod ní.

Za nepoužitelné je třeba považovat i přípravky, které byly vystaveny extrémním vlivům nebo
skladovány za jiných než doporučených podmínek. Např. tím, že budeme léčiva určená pro
skladování při pokojové teplotě uchovávat v lednici, jejich použitelnost nijak neprodloužíme,
ale můžeme ji dokonce v některých případech i snížit.

Nespotřebované nebo prošlé léčivé přípravky by neměly být nikdy vyhazovány do domácího
odpadu nebo odpadních vod. Může tak dojít k zneužití přípravku, ohrožení životního prostředí
nebo dětí, které by mohly např. barevné tablety považovat za bonbóny. Veškeré nepoužitelné
léčivé přípravky by měly být vždy vráceny do jakékoliv lékárny, kde bezplatně zajistí jejich
odbornou likvidaci. Léčiva jsou jako nebezpečný odpad znehodnocována ve spalovnách. Zpět

do lékáren však rozhodně nikdy nenoste např. rozbité teploměry, injekční stříkačky nebo jiný
potenciálně infekční materiál.

Základní zásady skladování léčiv v domácích podmínkách:

Léčivé přípravky skladujte vždy v souladu s doporučením výrobce nebo lékárníka; většinou
při pokojové teplotě; ideálně na místě, k tomu určeném, abyste je měli v čas potřeby vždy po
ruce; mimo dohled a dosah dětí.

Léčivé přípravky skladujte vždy v originálním obalu, který je chrání před nepříznivými
vnějšími vlivy (především světlo a vzduch); pro případ potřeby si ponechte také příbalovou
informaci.

Obsah domácí lékárničky je vhodné minimálně jednou ročně zkontrolovat a prošlé léčivé
přípravky nahradit nebo lékárničku doplnit volně prodejnými přípravky, které členové
domácnosti v uplynulém roce potřebovali; Váš lékárník Vám s tím rád poradí.

Nespotřebované nebo nepoužitelné léčivé přípravky vracejte vždy k odborné likvidaci do
lékárny.

Doma není vhodné nechávat na příští léčbu nedobrané léčivé přípravky na předpis; jejich
nasazení přísluší pouze lékaři.

Autor: PharmDr. Tereza Hendrychová, Ph.D.