Poruchy sexuální preference

Tyto poruchy se projevují sexuálními pohnutkami, fantaziemi nebo praktikami, které jsou většinou neobvyklé, deviantní nebo bizarní. Častěji se vyskytují u mužů. Pacienti nejsou schopni kontrolovat své vnitřní puzení při opakovaném deviantním chování. Zhoršení bývá při stresu nebo úzkosti. I když se nemocný rozhodne, že s deviantním chováním skončí, obvykle toto rozhodnutí není schopen dlouhodobě dodržet.

Erotické praktiky jsou rozmanité:

  • fetišismus - podmětem sexuálního vzrušení je neživý předmět
  • exhibicionismus - odhalování genitálu před cizími lidmi
  • voajérství - tendence pozorovat sexuální styk nebo intimní činnosti jiných osob bez vědomí pozorovaného
  • pedofílie - sexuální aktivita je zaměřena na děti, je častější u mužů (dále forma telefonní erotické konverzace s dětmi nebo internetová pedofilní pornografie)
  • sadomasochismus - omezování osobní svobody při sexuálních aktivitách

Návštěva lékaře při poruchách sexuální preference

Je nutná vždy. Dále je třeba zvážit individuální psychoterapii, neurochirurgické zákroky, aplikace hormonů, kastraci, eventuálně další možnosti.


Diskuse

Za obsah komentáře nese plnou odpovědnost autor, nikoli provozovatel stránek. Redakce si vyhrazuje právo bez upozornění smazat příspěvky, které se netýkají zveřejněného článku, obsahují vulgární výrazy, nesmysly, urážky nebo reklamu.


Vložit nový příspěvek  |  Zobrazit vše  |  Sbalit vše

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!