Pravidelná očkování

Dávivý kašel

Onemocnění se vyskytovalo nejčastěji v podzimních a zimních měsících. Dnes může onemocnět ještě neočkovaný kojenec, zdrojem pak bývá starší sourozenec nebo matka, u kterých může onemocnění probíhat pod obrazem kataru dýchacích cest. Nemoc se projevuje záchvatovitým kašlem ukončeným zajíknutím. Charakteristický je záchvat opakovaného kašlání bez nádechu, který končí kokrhavým nádechem anebo zvracením. U malých dětí může mít onemocnění velmi vážný průběh, u starších dětí anebo dospělých nemusí být průběh tak dramatický. Onemocnění trvá 3 - 5 týdnů. Antibiotika nezkrátí dobu onemocnění, zlikvidují sice bakterie, které onemocnění způsobily, ale v organismu přetrvává toxin, který bakterie produkují a který působí přímo na dýchací centrum v mozku. V posledních letech počet onemocnění dávivým kašlem stoupá, zvažuje se zavést přeočkování dospělých proti tomuto tak závažnému onemocnění.

Záškrt

Onemocnění je velmi závažné. Je charakterizované angínou s povlaky na mandlích a měkkém patře, které nejdou setřít. Horečka přesahuje 38° C. Pokud tyto pablány přesáhly na hrtan, došlo k udušení. Naštěstí je toto onemocnění u nás velmi vzácné. U očkovaných osob nedochází ke zhoubnému průběhu nemoci.

Tetanus

Toto život ohrožující onemocnění nebylo u nás vzácné, po zavedení očkování zcela v ČR zmizel dětský tetanus a po očkování dospělých jde o onemocnění velmi vzácné. K nákaze dojde poraněním, kdy se do rány dostane cizí těleso (tříska, hlína). Za několik dnů po poranění se objeví křeče žvýkacích svalů, stahům obličeje a později napětí svalů šíje a zad. Na různé podněty se objeví křeče celého těla, zástavě dechu a teplota rychle stoupá. Léčba probíhá zásadně na jednotkách intemzivní péče infekčních odděleních. Onemocnění může skončit i smrtí, pacient umírá na udušení nebo selhání srdce.

Dětská přenosná obrna

Onemocnění se u nás vyskytovalo do r. 1957. Po zavedení očkování se již další případ neobjevil. Projevovalo se podobně jako chřipka - horečka, nevůle, bolesti břicha a krku. Po několika dnech se stav zlepšil, ale v některých případech došlo po přechodném zlepšení k zánětlivému postižení nervové soustavy. Obrny se objevily asi u 1% infikovaných. Nejčastěji byly postiženy dolní končetiny, v nejhorších případech došlo k selhání životních funkcí.

Virová hepatitida typu B

Virová hepatitida je jednou z nejzávažnější nemocí člověka. Zdrojem onemocnění je nemocný člověk s akutní nebo chronickou infekcí. Přenos se děje sexuálním stykem anebo prostřednictvím krve, lékařskými nebo nelékařskými nástroji anebo potřísněním poraněné kůže sekrety nakaženého člověka. Ženy infikované virem hepatitidy B mohou onemocnění přenést na své novorozené dítě. Jde vlastně o zánět jater. Onemocnění se projevuje celkovou nevůlí, bolestmi v kloubech, v pravém podžebří, vyrážkou, někdy se přidá i zánět ledvin. U části infikovaných může nemoc proběhnout bezpříznakově. Asi 10% nemocných se neuzdraví, onemocnění pokračuje (chronické onemocnění) a může skončit cirhózou jater anebo zhoubným nádorem jater. Virová hepatitida B se léčí na infekčním oddělení, další rekonvalescence probíhá několik měsíců až let.

Očkování proti nákazám Haemophilus influenzae b

Těmito nákazami jsou postiženy nejčastěji děti do 5 let. Objevuje se zánět mozkových blan, zánět příklopky hrtanové anebo zápal plic. Tato onemocnění byla o to závažnější, že po jejich prožití mohly nastat trvalé následky, např. hluchota, anebo část dětí zemřela. Onemocnění se léčí antibiotiky a v případě zánětu příklopky hrtanové je nutné rychle zprůchodnit dýchací cesty, jinak nemocné dítě zemře udušením. Po zavedení celoplošného očkování v r. 2001 došlo ke značnému poklesu těchto tak nebezpečných onemocnění.

Očkovací látky

 • Ifanrix Hexa, Hexavac: Neživá očkovací látka, používá se pro očkování dětí proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, virové hepatitidě B, dětské přenosné obrně a nákazám Haemophilus influenzae b. Očkování se zahajuje od 13. týdnu života, postupně se aplikují 3 dávky. Od každé dávky musí uplynout alespoň jeden měsíc. Čtvrtou dávku dostane dítě nejméně za 6 měsíců po 3. dávce, nejpozději v 18. měsíci života.
 • Tetract-Act Hib: Neživá očkovací látka určená pro očkování dětí proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a nákazám způsobenými Haemophilus influenzae b.
 • Tritanrix: Neživá očkovací látka určená pro očkování dětí proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a virové hepatitidě B.
 • Infanrix Hib: Neživá očkovací látka určená pro očkování dětí proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a nákazám způsobenými Haemophilus influenzae b.
 • Alteana, Tetavax: Neživé očkovací látky určené na očkování proti tetanu
 • Imovax polio: Neživá očkovací látka určená pro očkování proti dětské přenosné obrně.
 • Engerix B: Rekombinantní očkovací látka určená pro očkování proti virové hepatitidě B. Očkování se skládá ze tří dávek. Po aplikaci první dávky se za měsíc podává druhá dávka a za dalších 5 měsíců třetí dávka.
 • Twinrix Paediatric: Neživá očkovací látka určená pro očkování proti virovým hepatitidám A a B. Po aplikaci první dávky se za měsíc podává druhá dávka a za dalších 5 měsíců třetí dávka.

Tuberkulóza

Tuberkulóza se přenáší prostřednictvím kapénkové infekce anebo tepelně nezpracovaným mlékem. Nejčastější forma onemocnění je plicní. Jindy jsou zasaženy i jiné orgány (ledviny, kosti apod.). Nejnebezpečnější je onemocnění je meningitida, která končí smrtelně. Česká republika patří díky očkování mezi země s nejnižším výskytem tuberkulózy. Samotné onemocnění se projevuje nenápadně, kašel, v noci pocení, mírně zvýšená teplota. Léčba probíhá v nemocnici a je zdlouhavá – několik měsíců.

Očkování proti tuberkulóze

BCG vaccine: Lyofilizovaná očkovací látka. Aplikuje se novorozencům. Dětem starším 6 týdnů pouze po předchozí tuberkulinové zkoušce. Revakcinace se provádí u dětí 2 - 3letých a 11-ti letých a to po předchozí tuberkulinové zkoušce.

Spalničky

Vysoce nakažlivé horečnaté onemocnění, nebezpečné vznikem komplikací, nejčastěji plicními a mozkovými záněty. Před zahájením pravidelného očkování bylo v ČR ročně hlášeno v průměru 50 000 případů a 50 úmrtí, v posledních létech jsou hlášena ojedinělá onemocnění.

Zarděnky

Mírné horečnaté onemocnění s příznaky podobnými chřipce, se zduřením mízních uzlin a vyrážkou. Vzácně je komplikováno onemocněním mozku. Nejnebezpečnější je onemocnění těhotné ženy, neboť vede k těžkému poškození plodu. Před rokem 1986, kdy bylo zavedeno očkování všech dětí, docházelo u nás ročně k 50 000 – 100 000 onemocnění, v posledních létech je hlášeno několik set případů, hlavně u starších dětí a mladých dospělých.

Příušnice

Bolestivý zánět slinných žláz. Infekce může být komplikována zánětem mozku, mozkových plen, slinivky břišní. Nejobávanější komplikací bývá zánět pohlavních žláz, zvláště u chlapců po pubertě, vedoucí k neplodnosti. Očkováním bylo v ČR dosaženo stonásobného snížení nemocnosti.

Očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím

Očkovací látky

 • Priorix: Živá očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Základní očkování se provádí nejdříve první den patnáctého měsíce života. Přeočkování se provádí za šest až deset měsíců po provedeném základním očkování, v odůvodněných případech i později.
 • Trivivac: Živá očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Základní očkování se provádí nejdříve první den patnáctého měsíce života. Přeočkování se provádí za šest až deset měsíců po provedeném základním očkování, v odůvodněných případech i později.
 • M-M-R (TM) II: Živá očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Základní očkování se provádí nejdříve první den patnáctého měsíce života. Přeočkování se provádí za šest až deset měsíců po provedeném základním očkování, v odůvodněných případech i později.
 • Mopavac: Živá očkovací látka proti spalničkám a příušnicím. Základní očkování se provádí nejdříve první den patnáctého měsíce života. Přeočkování se provádí za šest až deset měsíců po provedeném základním očkování, v odůvodněných případech i později.
 • Movivac: Živá očkovací látka proti spalničkám. Základní očkování se provádí nejdříve první den patnáctého měsíce života. Přeočkování se provádí za šest až deset měsíců po provedeném základním očkování, v odůvodněných případech i později.
 • Ervevax (TM): živá očkovací látka, která je určena pro aktivní imunizaci osob od věku 12 měsíců proti zarděnkám. Očkování se doporučuje provádět především v předškolních a školních zařízeních, protože zde dochází nejčastěji k nákaze. Pokud je cílem očkování hlavně ochrana žen, je vhodné vakcinovat především pre-pubertální dívky. Vnímavé ženy ve fertilním věku mohou být rovněž očkovány, pokud nejsou těhotné a jsou upozorněny, že do tří měsíců po očkování je těhotenství nežádoucí. Vhodnou dobou pro očkování je i šestinedělí.

Diskuse

Za obsah komentáře nese plnou odpovědnost autor, nikoli provozovatel stránek. Redakce si vyhrazuje právo bez upozornění smazat příspěvky, které se netýkají zveřejněného článku, obsahují vulgární výrazy, nesmysly, urážky nebo reklamu.


Vložit nový příspěvek  |  Zobrazit vše  |  Sbalit vše

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!