Úvod
Poradna
Civilizační nemoci
Kouření
Přestaň kouřit jednou provždy!

Přestaň kouřit jednou provždy!

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, více znám jako tzv. protikuřácký zákon, začne platit od 31.5.2017. Na toto datum také připadá Světový den bez tabáku. Nový zákon bude mimo jiné vymezovat prostory, kde si kuřák už dále nezakouří, jako jsou např. restaurace, nástupiště, dětská hřiště, sportoviště či dokonce zoologické zahrady. Mnoha kuřákům to tak znepříjemní každodenní činnosti, jako ranní cestu do práce, procházku s dětmi či posezení s přáteli. Namísto toho, aby si popovídal s ostatními u stolu, bude většinu večera trávit sám venku.

Tento den se zdá být ideálním na to, přestat kouřit jednou provždy. Přestat kouřit je velmi obtížné a nejtěžsí bývá první týden, kdy jsou největší abstinenční příznaky a člověk velmi rychle ztrácí motivaci. Pokud ale tento první týden překoná, jeho šance přestat se mnohonásobně zvýší. Přestat kouřit má mimo toho nejdůležitějšího přínosu– zlepšení zdravotního stavu I mnoho dalších výhod, mezi které patří např. velká úspora peněz, více energie, lepší pleť, kvalitnější sexuální život, bělejší zuby, oblečení bez zápachu, zvýšené smyslové vnímání a další.   

Při odvykání kouření by se měl každý řídit určitými pravidly, kdy právě jedno z ních je, stanovit si přesné datum. Zároveň je dobré zmírinit abstinenční příznaky s pomocí přípravků náhradní nikotinové terapie. Důležitý je zejména první týden, kdy jsou abstinenční příznaky a chuť na cigaretu nejsilnější. Léčivé přípravky Nicorette® jsou dostupné v několika formách tak, aby vyhověly individuálním potřebám každého odvykajícího a umožnily postupné odvykání až do úplného odstranění potřeby nikotinu.

 

Orální sprej (Nicorette® Spray 1mg / dávka, orální sprej, roztok)

 • Zmírňuje chuť na cigaretu a abstinenční příznaky spojené s odvykáním kouření.
 • Účinkuje rychle a potlačí touhu již po 60 sekundách. 
 • Nejrychlejší úleva od chuti na cigaretu a nutkání kouřit. 
 • Až 3x rychlejší vstřebávání nikotinu než u pastilek. 
 • 150 dávek.
 • Příchuť máty.
 • Podle potřeby se užívá 1-2 dávky k potlačení chuti na cigaretu.

  Pastilky s mátovou příchutí (Nicorette® Mint 4 mg lisované pastilky)

 • Působí proti hlavním příznakům abstinence: touze po cigaretě, podrážděnosti
 • Mají osvěžující mátovou příchut a praktické balení.
 • Jedna pastilka obsahuje 4 mg nikotinu.
 • Denní doporučená dávka je 8-12 pastilek, nelze však přesáhnout 15 pastilek denně

Transdermální náplast (Nicorette® invisipatch 10 mg / 16 h, Nicorette® invisipatch 15 mg / 16 h, Nicorette® invisipatch 25 mg / 16 h)

 • Diskrétní a jednoduché použití pro odvykající kuřáky, kteří kouří pravidelně během dne.
 • Nicorette® náplast působí v souladu s potřebami Vašeho organizmu. 
 • Dodává Vám nikotin během dne, kdy jsou abstinenční příznaky nejvyšší. 
 • Náplasti jsou dostupné ve třech silách s obsahem nikotinu 25, 15 nebo 10 mg.
 • Nikotin se postupně uvolňuje během 16 hodin.
 • Léčba pomocí náplastí Nicorette® Invisipatch trvá obvykle 12 týdnu.
 • Náplast se na noc odlepuje. Váš organismus proto nezatežuje nadbytečným množstvím nikotinu během spánku, kdy se abstinenční příznaky nedostavují.
 • Tím se zvyšuje účinnost léčby při odvykání kouření.

Léčivá žvýkací guma (Nicorette® Classic Gum 2 mg, Nicorette® Classic Gum 4 mg, Nicorette® Freshfruit Gum 2 mg, Nicorette® Freshfruit Gum 4 mg, Nicorette® Icemint Gum 2 mg, Nicorette® Icemint Gum 4 mg, léčivá žvýkací guma) 

 • Zmírňuje chuť na cigaretu, když pocítíte nutkání kouřit.
 • Umožňuje Vám plynule reagovat na potřebu doplnění hladiny nikotinu v těle.
 • Dovoluje postupné snižování dodávané dávky nikotinu.
 • Neobsahuje cukr.
 • Slabší léčivá žvýkací guma s obsahem 2 mg nikotinu je určena pro slabší a středně silné kuřáky (20 a méně cigaret denně).
 • Silnější léčivá žvýkací gumu s obsahem 4 mg nikotinu je vhodná pro silné kuřáky (více než 20 cigaret / den).
 • Denní doporučená dávka léčivých žvýkacích gum je 8-12 lečivých žvýkacích gum.
 • Denně by se nemělo užít více než 24 léčivých žvýkacích gum.
 • Léčba trvá nejméně 3 měsíce. K úplnému ukončení kouření by mělo dojít do 6 měsíců od zahájení léčby.
 • Léčivé žvýkací gumy jsou dostupné ve třech příchutích - Classic, Freshfruit nebo Icemint. 

        

Literatura:

(1) http://www.ash.org.uk/_les/documents/ASH_116.pdf . (2) Hansson A et al. Craving Relief With A Novel Nicotine Mouth Spray Form Of Nicotine Replacement Therapy. Poster POS3-45 Presented at SRNT, Feb 16-19th, 2011, Toronto, Canada. (3) E_ects of nicotine mouth spray on urges to smoke, a randomized clinical trial“; Anna Hansson, Peter Hajek, Roland Perfekt, Holger Kraiczi; BMJ Open 2012 (4) Kraiczi H et al. Single-Dose Pharmacokinetics Of Nicotine With A Novel Mouth Spray Form Of Nicotine Replacement Therapy.Poster POS3-50 Presented at SRNT, Feb 16-19th, 2011, Toronto, Canada. (5) Fagerström KO, Lunell E, Malander L; Continuous and intermittent transdermal delivery of nicotine: blockade of withdrawal symptoms and side e_ects, J. Smoking-Related Dis. 1991: 2 (2); 173-180 (6) Ussher M., West R., Diurnal variations in First lapses to smoking for nicotine patch users, Hum Psychopharmacol Clin Exp 2003,18: 345-349 (7) Daugthon D M et al. „E_ect of Transdermal Nicotine Delivery as an Adjunct to Low-lntervention Smoking Cessation Therapy“; Arch.lnt. Med, 1991; 151; 749-752

Reklama na léčivý přípravek. Léčivá žvýkací guma Nicorette® Classic Gum, Nicorette® FreshFruit Gum, Nicorette® Icemint Gum obsahuje nikotin-rezinát a je k podání do úst. Nicorette® invisipatch 25 mg/ 16 h,  Nicorette® invisipatch 15 mg/16 h, Nicorette® invisipatch 10 mg/16 obsahuje nikotin a je k transdermálnímu podání. Lisované pastilky Nicorette® Mint 4 mg  obsahují nikotin- rezinát a jsou k perorálnímu podání. Orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1mg/ dávka obsahuje nikotin a je k podání do úst. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Držitel registrace: McNeil AB, SE. Místní zástupce: Johnson & Johnson, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5