Slovník pojmů užívaných ve zdravotnictví

Nenechte se při komunikaci se zdravotníky zaskočit


Nejen u lékaře, ale také v lékárně můžete běžně zaslechnout pojmy, které neznáte.
Zdravotníci je nepoužívají proto, aby Vás uvedli do rozpaků, ale protože pro ně jsou
zcela běžné a někdy si neuvědomí, že laik jim může jen stěží rozumět. Některé odborné
termíny navíc laikům srozumitelnější ekvivalent vůbec nemají a lze je tak vysvětlit pouze
podrobnějším popisem. Pro usnadnění komunikace se zdravotníky Vám přinášíme
slovníček některých pojmů, s nimiž se můžete běžně setkat při výdeji léčivých přípravků
(LP) v lékárně.
 

Generikum - kopie originálního LP; obsahuje stejnou léčivou látku ve stejné lékové
formě, ale může se lišit pomocnými látkami.
 
Indikace – důvod vyžadující použití určitého diagnostického nebo léčebného postupu
(např. výtěr z krku nebo nasazení antibiotik při bakteriální infekci).
 
Indikační omezení – LP je zdravotní pojišťovnou hrazen pouze v některé z jeho indikací
(např. některé LP pro zlepšení prokrvení lze k úhradě pojišťovnou předepsat pouze u
pacientů s bércovými vředy; v případě jejich předepsání při jiném onemocnění je plně
hradí pacient).
 
Kontraindikace (KI) – okolnosti znemožňující použití určitého diagnostického nebo
léčebného postupu; rozlišují se absolutní (nelze je překročit; např. použití léčiva, na které

je pacient alergický) a relativní KI (v dané situaci léčebný účinek jednoznačně převažuje
nad možným negativním působením; např. použití některých léčiv v těhotenství).
 
Léková forma (LF) – forma zpracování léčiva s charakteristickými fyzikálně-chemickými
vlastnostmi (např. stabilita, rozpustnost) odpovídající zamýšlenému způsobu použití; v
základu rozlišujeme pevné LF (např. tableta, tobolka, granulát), polotuhé LF (např. mast,
krém, gel) a tekuté LF (např. injekce, roztok, suspenze).
 
Magistraliter – LP připravovaný v lékárně na základě předpisu lékaře pro konkrétního
pacienta.
 
Preskripce – předepsání LP
 
Preskripční omezení – LP je oprávněn k úhradě zdravotní pojišťovnou předepsat pouze
lékař s určitou specializovanou odborností (např. ušní kapky pro léčbu zánětlivých
onemocnění ucha může k úhradě pojišťovnou předepsat pouze otorinolaryngolog); lékaři
ostatních odborností ho mohou k úhradě pojišťovnou předepsat pouze na základě
písemného schválení lékaře příslušné odbornosti, což vyznačí na receptu (např.
diabetolog tzv. deleguje preskripci určitého specifického LP na praktického lékaře), nebo
k plné úhradě pacientem a na receptu jsou tak povinni uvést „hradí nemocný“.
 
Výpis (z receptu) – pokud není v lékárně k dispozici předepsaný počet balení LP nebo
má-li lékárna na skladě pouze 1 ze 2 druhů LP předepsaných na receptu a pacient si
nemůže aktuálně nedostupné LP vyzvednout v téže lékárně později, může lékárník
vystavit na chybějící léky z původního receptu výpis; na základě výpisu si pak chybějící
LP může pacient vyzvednout v kterékoliv jiné lékárně.

Autor: PharmDr. Tereza Hendrychová, Ph.D.


Diskuse

Za obsah komentáře nese plnou odpovědnost autor, nikoli provozovatel stránek. Redakce si vyhrazuje právo bez upozornění smazat příspěvky, které se netýkají zveřejněného článku, obsahují vulgární výrazy, nesmysly, urážky nebo reklamu.


Vložit nový příspěvek  |  Zobrazit vše  |  Sbalit vše

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!