Úvod
Poradna
Kožní problémy
Stárnutí pokožky

Stárnutí pokožky

Touha po nesmrtelnosti a elixíru mládí je stará jako lidstvo samo. Tajemný, až mystický proces stárnutí a umírání přitahoval odedávna pozornost vědců a filozofů, kteří se pokoušeli odhalit příčiny stárnutí, jeho mechanizmy a zákonitosti, ale především se snažili zpomalit průběh stárnutí.

Stárnutí je z matematického hlediska veličina závislá na čase a vyjadřuje zákonité změny fyziologických funkcí člověka v závislosti na postupujícím věku. Stárnutí kůže lze definovat jako vývojový děj, jehož výsledkem jsou změny tvaru a funkcí probíhající souběžně v pokožce, škáře a podkoží.

Lze rozlišovat sedm základních forem stárnutí kůže:

  • stárnutí v souladu s plynutím času (kalendářní)
  • stárnutí dané faktory zděděnými od předků
  • stárnutí působením slunečního svitu
  • stárnutí odvíjející se od životních zvyklostí (kouření, dietní návyky, léky)
  • stárnutí podmíněné přirozeným směřováním organismu jako individua k zániku
  • stárnutí řízené žlázami s vnitřním vylučováním
  • stárnutí způsobené zemskou přitažlivostí

Praktické dělení stárnutí kůže podle Hönigsmanna zahrnuje:

1. vnější stárnutí: stárnutí kůže v závislosti na dávce ultrafialového a infračerveného záření nashromážděného v kůži

2. vnitřní stárnutí: stárnutí kůže v závislosti na genetických předpokladech, vlivu nemocí látkové výměny a hladinách hormonů - melatoninu, růstových faktorů, pohlavních hormonů (mužský a ženský přechod)

Hormonální stárnutí je součástí chronobiologického stárnutí a podléhá každému jednotlivci vlastním genetickým hodinám. Důležitou úlohu v hormonálním stárnutí hraje pokles ženských pohlavních hormonů (estrogenů), který se považuje za klíčový při stárnutí kůže v klimakteriu (menopauze). Hormonální substituční terapie zpomaluje proces stárnutí organizmu žen v přechodu a druhotně ovlivňuje také hormonální stárnutí kůže. Kosmetický průmysl využívá k ošetřování kůže menopauzálních žen izoflavonoidy, které mají podobné chemické složení a účinky jako přirozeně se vyskytující estrogeny. Ženám v přechodu mohou korektivní dermatologové nabídnout širokou paletu přípravků, které lze využít k léčbě i prevenci hormonálního stárnutí kůže.

Léčba stárnutí pokožky

K léčbě hormonálního stárnutí kůže lze využít i látky nejrůznější chemické povahy. Moderní je místní aplikace mužského pohlavního hormonu testosteronu v gelovém základu, lokálně používané avokádofurany a antioxidanty (vitamin C, vitamin E, koenzym Q-10, lykopen), retinoidy, proxylan a mnoho dalších substancí. Tyto látky se již dlouhou dobu uplatňují jako ""magické"" substance, které pomáhají navodit změnu stárnoucí kůže na kůži omlazenou (tzv. rejuvenace).