Úvod
Magazín
Moje lékárna bude pokračovat v projektu Moje stáří i v roce 2024

Moje lékárna bude pokračovat v projektu Moje stáří i v roce 2024

Jedním z vlajkových projektů sítě lékáren Moje lékárna je projekt Moje stáří, který klientům lékáren nabízí bezplatné preventivní testování. Projekt má velkou podporu odborné veřejnosti a je realizován s podporou generálního partnera společnosti Zentiva a s podporou farmaceutických firem. 

V roce 2023 probíhalo měření prostřednictvím mobilních poraden přímo ve vybraných lékárnách již pošesté. Měření se po celé České republice zúčastnilo celkem na tisíc klientů, kteří rádi využili nabídku bezplatného testování, poradenství a služeb. Velký zájem potvrdil skutečnost, že lékárna je nejdostupnějším místem pro poskytování základního odborného měření, poradenství a zdravotní péče. Měření je navíc snadno dostupné. Klienti lékárny si mohou termín měření snadno zarezervovat online na internetu. 

V minulém roce se mobilní týmy značky Moje lékárna vedle tradičního měření stáří cév a hodnocení míry kardiovaskulárního rizika poprvé zaměřily také na analýzu vlasů, pokožky hlavy i testování životního stylu a stresových faktorů. 

Analýzy nejsou vybírány náhodně. Měření stáří našich cév nás může upozornit na fakt, zda jsou naše cévy v pořádku, zda máme počínající „problém“, který lze řešit v lékárně formou odborného doporučení lékárníkem nebo je čas navštívit lékaře.

 Také analýza životního stylu a stresových faktorů je důležitá. Dlouhodobý stres patří k hlavním příčinám civilizačních chorob. Datová analýza mobilním týmům umožňuje vyhodnotit aktuální stres včetně faktorů a životních návyků, které stres vyvolávají. Analýza pomůže rovněž klientům zmapovat jejich běžné návyky. Co všechno dělají z pohledu civilizačních chorob správně a kde mají rezervy.

 Pokud jste se loni testování nestihli zúčastnit, nevěšejte hlavu. Moje lékárna již oznámila, že projekt Moje stáří bude pokračovat i v roce 2024.

 V roce 2024 jsme se rozhodli zařadit i jiné projekty. Novinkou bude křehkost života seniorů, kdy budeme dotazník vyvíjet ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností.

 Jedná se o preventivní projekt, vedoucí ke zlepšení funkční zdatnosti. Hlavním důvodem je nárůst geriatrické populace a s tím spojená zdravotní a sociální problematika. Důležité je stále připomínat, že geriatrickým pacientem není každý nemocný senior. Jde o křehké pacienty s polymorbiditou a polypragmazií.

Křehkost – frailty = soubor symptomů a příčinných faktorů, které vedou k tomu, že se jedinec stává rizikovým, snižuje se jeho funkční zdatnost, soběstačnost a adaptabilita, což vede k větší institucionalizaci a zátěži zdravotního systému, jak v oblasti akutní, tak následné péče. Syndrom frailty není nezvratný stav.

 Další projekt, který bychom chtěli v roce 2024 zařadit je kontrola zraku ve spolupráci s očními klinikami. Syndrom suchého oka, zhoršení zraku, porucha nejen sluchu ale i smyslových funkcí všeobecně patří k faktorům zhoršujícím průběh demence, proto je zapotřebí věnovat kompenzaci smyslových poruch daleko větší pozornost, než je tomu mnohdy dosud, a to nejen v prevenci kognitivní poruchy, ale i v průběhu demence.

Inzerce-MojeStari-175,8x82mm-TISK-2 kopie