Úvod
Magazín
Fyzioterapie u pacientů s typem DM II.

Fyzioterapie u pacientů s typem DM II.

V rámci systematické a trvalé edukace je zařazení pravidelné pohybové aktivity do každodenního života těchto nemocných stěžejní. Jde o pacienty, u kterých se navíc velmi často objevuje obezita, vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční apod. 

Pro diabetiky II. typu je doporučená pohybová aktivita třikrát až čtyřikrát týdně, nejlépe denně, po dobu 30–60 minut. 

Fyzioterapie zahrnuje aerobní cvičení o nízké až střední intenzitě, při kterém je více a lépe využíván tuk jako zdroj energie. Dochází k vzestupu dodávky kyslíku do pracujících svalů následkem zvýšeného srdečního výdeje, průtoku krve a větší svalovou aktivitou. 

Dle stavu pacienta lze do pohybové aktivity zařadit i silový trénink, jehož výhoda je ve významnějším nárůstu svalové hmoty a s tím i možnost snížené inzulinové rezistence a dále zlepšení glukózové tolerance. 

Pravidelná pohybová aktivita je také důležitým prostředkem v prevenci rozvoje komplikací DM II. typu, může dokonce odstranit nutnost zahájení léčby pomocí inzulinu. 

Fyzioterapie u nemocných s DM je indikovaná vždy individuálně po předchozím vyšetření lékařem, které se zaměřuje na zhodnocení stavu kardiovaskulárního systému a přítomnost pozdních komplikací diabetu. Přihlíží se k dosavadní pohybové aktivitě, vztahu nemocného k pohybu a k celkové spolupráci pacienta. Pro dosažení optimálního zdravotního efektu pohybové aktivity je určující intenzita a objem fyzické činnosti a určení její frekvence a trvání. 

Pro diabetiky II. typu je doporučená pohybová aktivita třikrát až čtyřikrát týdně, nejlépe denně, po dobu 30–60 minut. 

Zdroje:
Svačinová, H. Pohybová léčba a rehabilitace u diabetiků v ordinaci praktického lékaře. Medicína pro praxi 2007.
Vlček, J., Fialová, D et al. Klinická farmacie I. 2010.

Fyzioterapie DM II_foto