Úvod
Magazín
Fyzioterapie u pacientů s typem DM I.

Fyzioterapie u pacientů s typem DM I.

Fyzická aktivita u pacientů s DM I. typu je nedílnou součástí komplexní léčby. Slouží k udržení stabilní glykémie, úpravě dávek inzulinu, zlepšení kardiometabolické a psychické kondice.

Při léčbě inzulinem je nutné kontrolovat hladinu glykémie před i po pohybové aktivitě, zejména je­‑li pohybová aktivita prováděna dlouhodobě, déle než hodinu nebo s neobvyklou intenzitou.

S cvičební jednotkou začínáme nejdřív dvě hodiny po jídle či dvě hodiny po podání inzulinu. Inzulin by měl být aplikován do svalu, který nebude v dané pohybové aktivitě přetěžován.

Pravidelná pohybová aktivita je u pacientů s DM I. typu doporučována alespoň čtyřikrát týdně v délce cca 40 minut.

V rámci pohybové aktivity ve volném čase se doporučuje přirozená chůze, rychlá chůze s dynamickou prací horních končetin, plavání, cyklistika v rovinatém terénu apod. Naopak mezi nevhodné pohybové činnosti patří extrémní vytrvalostní výkony s trvalým překročením anaerobního prahu.

Během fyzioterapie využíváme převážně aerobní aktivity se zapojením více svalových skupin, které vedou k příznivým adaptačním změnám v kardiovaskulární a metabolické oblasti a zvyšují účinky inzulinu v kosterních svalech.

Dále do pohybové léčby začleňujeme také anaerobní a silové prvky v rámci intervalového tréninku, který spočívá ve střídání krátké usilovné aktivity s pauzami nebo s aktivitou o nízké intenzitě. Zaměřujeme se na kvalitu provádění dané aktivity, udržujeme správnou tepovou frekvenci, monitorujeme krevní tlak a kontrolujeme dechový cyklus. Pacienty informujeme o možnostech pravidelné pohybové aktivity a o jejích rizicích v podobě hypo nebo hyperglykémie.

Pravidelná pohybová aktivita je u pacientů s DM I. typu doporučována alespoň čtyřikrát týdně v délce cca 40 minut.

Fyzioterapie DM I_foto