Úvod
Magazín
Nový seriál: Moje zdraví, Epizoda 2

Nový seriál: Moje zdraví, Epizoda 2

Začínáte mít problém s obezitou?

V České republice podle statistických údajů z roku 2017 téměř každý druhý člověk trpí nadváhou a každý čtvrtý pak některým typem obezity. Česká republika se tak bohužel řadí na přední příčky žebříčku obezity.
 

Co je to obezita 

Obezita je stav organismu charakterizovaný zmnožením tuku. Pro přesné určení používáme tzv. body-‑mass index (BMI). Tento index se vypočítá jako poměr váhy v kg a tělesné výšky v m2. Nadváha odpovídá hodnotě 25, obezita pak číslu 30. Optimální hodnota indexu pro bezproblémový život je mezi 20–22. 

Výše uvedený výpočet se bohužel nedá extrapolovat na všechny pacienty – výjimku tvoří svalnatí jedinci, děti či těhotné ženy.

 

V čem je obezita nebezpečná? 

Obezita je nebezpečným rizikovým faktorem řady onemocnění. Například nádory, onemocnění kardiovaskulárního systému jako arteriální hypertenze nebo cévní mozková příhoda či endokrinologická onemocnění jako diabetes mellitus. Jedinec je společensky izolován a mohou se objevit deprese či jiné poruchy osobnosti. 

Obézní jedinci zaznamenávají vyšší zátěž na klouby. To v důsledku může vést k jejich onemocnění a zhoršené mobilitě. Dalšími komplikacemi mohou být dýchací problémy, kožní problémy, neplodnost, gynekologická onemocnění a onemocnění trávicího traktu.

 

Co je příčinou obezity? 

Příčinou rozvoje obezity může být genetická predispozice, zvýšený energetický příjem, účinek hormonů anebo užívání některých léků. Velikou roli může hrát u citlivějších jedinců i psychika. 

a)  Genetická predispozice 

Zde řadíme, jakým způsobem funguje náš metabolismus, pohybovou aktivitu anebo naše osobní chutě. 

b)  Léky 

Široké spektrum léčiv může ovlivnit tvorbu a zpracování lipidů a cukrů, chuť k jídlu či energetickou bilanci organismu. Zmíním zde např. kortikoidy, vitamíny, hormony, léky na nádorovou terapii, antidepresiva, antipsychotika, léky na snížení krevního cukru, léky na snížení krevního tlaku, léky na léčbu epilepsie či léky proti křečím. 

c)  Energetický příjem a výdej

Zde platí jednoduché pravidlo. Energetický příjem by neměl převyšovat energetický výdej. Problémem je nadbytek cukrů a tuků v potravě, bílkoviny by na rozvoj obezity neměly mít vliv. Energetický výdej se poté skládá ze tří složek. Klidového výdeje, postprandiálního výdeje a sportovní aktivity. Postprandiální výdej má co do činění s energetickým efektem trávení našeho jídla. Klidový výdej se zase týká energetického výdeje v klidu bez jídla a tělesných aktivit během dne. 

d)  Hormony 

Nadbytek nebo nedostatek některých hormonů může způsobit vznik a rozvoj obezity (nedostatek hormonů štítné žlázy, nadbytek glukokortikoidních hormonů, nedostatečná funkce pohlavních žláz, snížená funkce nadledvinek, poruchy hypothalamu, nadbytek hormonu prolaktinu a mnohé další onemocnění). 

e)  Faktor psychiky

Noční vyjídání ledničky, přejídání na základě pozitivních či negativních emocí (radost, strach), atd.

 

Jak si můžeme pomoci sami 

Základem je úprava jídelníčku a našeho životního stylu. Konzumovat bychom měli většinu potravin v rozumné míře, v menších dávkách a v častějších časových intervalech. Omezíme tuky a jednoduché cukry, zvýšíme příjem vlákniny. Redukujeme množství soli na 5 g denně, proto není vhodné žádné jídlo dosolovat. Vyvarujeme se konzumaci sladkých nápojů, energetických nápojů a minerálek přesycených oxidem uhličitým, tyto nápoje nahradíme čistou vodou, případně čajem. Nebezpečím je také nadměrná konzumace alkoholu, který může být kaloricky velmi bohatý a zároveň jeho konzumace poškozuje játra.

Do našich každodenních aktivit bychom měli zakomponovat pohyb. Zpočátku stačí i 30 minut 3x týdně, později přidávat na intenzitě a délce. U velmi obézních lidí preferujeme procházky kvůli vysoké zátěži kloubního aparátu. Při snížení váhy přidáváme plavání, jízdu na kole nebo rotopedu nejlépe každý den alespoň 30 minut.

I když je to v našem uspěchaném 21. století těžké, měli bychom umět snížit hladinu stresu, které jsme vystaveni, např. již zmíněnou pohybovou aktivitou.

 

Jaká je možnost samoléčby obezity v lékárně 

V lékárně má lékárník poměrně omezené pole působnosti v léčbě obezity. Těžší případy by měly být odeslány k lékaři. Lékárník anebo farmaceutická asistentka často plní roli jakéhosi psychologa a měli by hlavně pacienta motivovat k samoléčbě. I snížení tělesné váhy o 10 % totiž významně snižuje riziko rozvoje komplikací obezity.

Lékárník může pacientům doporučit volně prodejné psyllium, např. Psyllium Galmed. Jedná se o obaly ze semen jitrocele indického, které obsahují velké množství vlákniny rozpustné i nerozpustné ve vodě. Vláknina v nás vyvolává falešný pocit sytosti, vyhneme se tedy další konzumaci potravin a pochutin.

Potraviny s vyšším obsahem vlákniny jíme obvykle pomaleji, protože je musíme pořádně kousat a žvýkat delší dobu. Mozek získá více času na informaci, že jsme již plni a nepotřebujeme přijímat další kalorie. Žaludek se vyprazdňuje pomaleji, protože stravu s větším obsahem vlákniny déle zpracovává. Velkou výhodou je fakt, že vláknina neobsahuje žádnou energii.

Další léčivé přípravky k léčbě obezity jsou všechny vázány na lékařský předpis. Jejich předepisování, případně chirurgická léčba, je tedy plně v kompetenci lékaře.

 

Kdy není vhodné spoléhat se na samoléčbu a je nutné vyhledat lékaře? 

1)  V případě poruchy glukózové tolerance (glukóza nad 7 mmol/l) anebo vysoké hladiny krevního cukru nad 11 mmol/l odesíláme nemocného k lékaři hned. V případě poruchy glukózové tolerance je vhodné provést orální glukózový test (oGTT). 

2)  Pokud u pacienta v lékárně při monitoringu naměříme tlak krve nad 140/90 mm Hg. 

3)  Pokud je pacient depresivní nebo úzkostný, tyto problémy spolu často úzce souvisí. 

4)  V případě, že při měření BMI v lékarně naměříme hodnotu nad 30 anebo nad 27 a přitom jsou rozvinuty komplikace (viz výše). Obezita je jedním z rizikových faktorů mnohých onemocnění. 

5)  Pokud nejsme schopni dosáhnout cílových hodnot u krevního tlaku, hladiny krevního cukru, případně hladiny určitého typu cholesterolu.

 

PharmDr. Ondřej Žák

Lékárna SANO Rychvald

Moje zdraví