Úvod
Magazín
Seriál: Jak zvládat stres? Epizoda 1. Sportujte alespoň jednou až dvakrát týdně

Seriál: Jak zvládat stres? Epizoda 1. Sportujte alespoň jednou až dvakrát týdně

V březnu 2023 byla společností Engage Hill, s. r. o. a VŠB – Technickou univerzitou Ostrava realizována studie mapující životní návyky české populace ve věku 16 až 65 let. Studie mapovala stres a životní návyky související se spánkem, stravováním, pohybem nebo prací v čase pracovního volna na reprezentativním vzorku populace o velikosti více než 2 000 osob. Výsledky studie s komentářem vám postupně v tomto a dalších číslech našeho magazínu představí jeden z autorů studie MUDr. Filip Brodan.

Hodina týdně cvičení navíc nebo 2 zastávky pěšky

Pracovně aktivní populace se v České republice věnuje cvičení, či sportu zhruba jedenkrát týdně a během běžného pracovního dne ujde přibližně 6 000 kroků. Většina z nás již mnohokrát slyšela o zdravotních benefitech pravidelného pohybu, většinou však v kontextu snižování kardiovaskulárního rizika, či obezity.

Pravidelný pohyb však má výrazný dopad i na naše mentální zdraví včetně schopnosti zvládat stres. Studie prokázala, že pravidelné cvičení nebo sport minimálně 1 až 2x týdně, výrazně zvyšuje odolnost vůči stresu. Aktivnější lidé, sportující 1 až 2x týdně vykazují ve srovnání s lidmi, kteří sportují méně, o 8,5 % vyšší odolnost vůči stresu. Lidé sportující 3 až 4x týdně mají odolnost dokonce vyšší o 12,4 %. Pokud necvičíme rádi, případně nám to náš zdravotní stav znemožňuje, můžeme cvičení nahradit zvýšením počtu kroků v daném dni na minimálně 10 000 kroků.

Výsledky studie tedy ukazují, že i pouze 1 hodina týdně navíc věnovaná cvičení, výrazně zvýší naši odolnost vůči stresu. Obdobně i nepatrná změna jako např. vystoupení z tramvaje o 2 zastávky dříve, než je naše cílová stanice, navýší náš počet kroků při jedné cestě o 1 600 až 2 000 kroků. Pokud tedy cílíme na 10 000 kroků, je třeba 
alespoň jedenkrát týdně při cestě do práce i z práce vystoupit  o 2 zastávky dříve.

O autorovi: MUDr. Filip Brodan je odborníkem na analýzu asociací, které se společně s kolegy ve společnosti Engage Hill věnuje již více než 15 let. V současnosti vede tým zabývající se vývojem nástrojů pro diagnostiku a monitoring mentálního zdraví, například stresu, vyhoření nebo demence.