Úvod
Magazín
REALIZUJEME A PODPORUJEME PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA PREVENCI, OSVĚTU I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

REALIZUJEME A PODPORUJEME PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA PREVENCI, OSVĚTU I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

STAVÍME NA RODINNÉM PŘÍSTUPU Moje stáří, Moje zdravá firma, Moje těhotenství Žít zdravě se stává moderním trendem a nezbytností ke zvládání stále se zvyšujících nároků společnosti na psychické i fyzické možnosti člověka. Velká část populace ovšem žije v rozporu se zásadami zdravého životního stylu, k němuž významně přispívá nevhodná skladba jídelníčku, nadměrný příjem potravy a alkoholu, kouření, absence pohybu, sedavý způsob života, nedostatek relaxace, spánku a v neposlední řadě nepravidelné absolvování preventivních prohlídek.

S ohledem na demografické stárnutí populace se stává aktuálním rovněž téma aktivního stárnutí – procesu zaměřeného na zajištění optimálních příležitostí pro zdraví, účasti na životě ve společnosti a bezpečí v co nejlepším standardu kvality života starších obyvatel.

NADAČNÍ FOND MOJE LÉKÁRNA pod odbornou záštitou České alzheimerovské společnosti a České gerontologické a geriatrické společnosti realizuje unikátní a komplexní projekt Moje stáří. V roce 2022 jsme spustili další preventivně – edukační projekty Moje zdravá firma a Moje těhotenství.

PROJEKT MOJE STÁŘÍ je zaměřen na aktivní oslovení veřejnosti informováním o nebezpečí kardiovaskulárního rizika, demence a o možnostech prevence i léčby.

V roce 2018 jsme zahájili provoz mobilních poraden, v nichž jsme dosud poskytli poradenství a změřili bezmála 10 tisíc lidí.

Lékárna je nejdostupnějším místem pro poskytování odborného poradenství a měření. Prostřednictvím mobilních poraden zajišťujeme dvakrát ročně, během jara a podzimu, měření kardiovaskulárních rizik ve vybraných lékárnách sítě Moje lékárna. Lidé, kteří chtějí měření podstoupit, si on-line zarezervují termín v lékárně, kde bude akce zrovna probíhat. Výhodou je, že výsledky neinvazivního měření jsou k dispozici do 15 minut. Podrobnější informace naleznete na rezervace.mojelekarna.cz.

V rámci konzultací je k dispozici dotazník kardiovaskulárního rizika, kde zjišťujeme významné rizikové faktory, jako jsou věk, pohlaví, genetická zátěž a dále kouření, hypertenzi, diabetes, obezitu, nezdravé stravovací zvyklosti, nedostatek fyzické aktivity. Poté je zaznamenán výsledek měření kardiovaskulárního rizika – stáří cév s výstupem rychlosti aortální pulzní vlny – významným biomarkerem pro progresi kardiovaskulárních onemocnění.

Ačkoliv zatím není zcela jasné, zda zlepšení stavu cév dokáže přímo zastavit postup demence, bylo prokázáno, že pravidelný pohyb, společenské aktivity a vhodné stravovací návyky dokáží zpomalit pokles poznávacích funkcí (tedy naší paměti, pozornosti, chápání nebo rychlosti přemýšlení). To samé, co má blahodárný vliv na naše srdce, je prospěšné i našemu mozku a snižuje riziko vzniku a rozvinutí demence.

Moderním trendem dnešní doby je kromě péče o fyzické zdraví potřeba věnovat pozornost svému duševnímu zdraví. Vzhledem k problematice stárnutí populace, změnám životního stylu a prostředí významně narůstá riziko degenerativních onemocnění mozku.

I z tohoto důvodu plánujeme navázat na pilotní projekt měření stáří mozku zaměřeného na posouzení mozkových asociací – mozkového stáří za využití on-line testu pracujícího na technice barvově-slovních asociací pro komplexní zhodnocení kognitivní funkce včetně motoriky, připravené ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností.

Velmi nás těší zájem o program projektu mobilních poraden. Evidujeme návštěvnost nejenom seniorů, ale i klientů mladšího a středního věku. Například 20 procent mužů a žen, u kterých jsme měřili kardiovaskulární rizika, bylo ve věku do 45 let. Je vidět, že lidé začínají o své zdraví dbát a zaměřují se na prevenci. Proto bude činnost mobilních poraden nejenom v lékárnách pokračovat, ale zároveň bychom rádi mobilní týmy rozšiřovali a pořádali naši tour, tedy zdravotní eventy, které budou navázány na spolupráci se zdravotnickými zařízeními, zdravotními pojišťovnami, krajskými a městskými úřady a dalšími institucemi, které také pečují o zdraví občanů.

MOJE ZDRAVÁ FIRMA A MOJE TĚHOTENSTVÍ

V dnešní době se stále více firem zabývá osobními benefity pro své zaměstnance. Jednou z výhod pro zaměstnance může být péče o jejich zdraví ve smyslu prevence, podpory a edukace. V rámci projektu Moje zdravá firma přinášíme ucelený systém informačních konzultací a testování se zpracováním výstupů z těchto testů zaměřených na prevenci kardiovaskulárních rizik, stresových faktorů a podporu zdravého životního stylu. Cílem je se prevencí v mládí připravit na aktivní stáří a podpořit zájem o své zdraví.

Ze strany firem vidíme po našich aktivitách velkou poptávku a zaznamenáváme na ně velký ohlas.

Současně připravujeme kontinuální péči o zaměstnance firem v průběhu celého roku prostřednictvím zasílání newsletterů s aktuální tematikou a online poradenství s lékárníkem.

Současně provozujeme web Moje stáří, jenž je zaměřený na biopsychosociální problematiku v seniorském věku. Na tomto webu jsou k dispozici informace týkající se nejrůznějších zařízení pro seniory, informace o nemocech a léčebně preventivních aktivitách, edukační videa. V rámci uvedeného poratálu funguje ještě e-mailová poradna, v níž odpovídáme ve spolupráci s lékaři i lékárníky na dotazy klientů.

MĚŘENÍ STÁŘÍ CÉV A KARDIOVASKULÁRNÍHO RIZIKA

Rezervujte si svůj čas měření na rezervace.mojelekarna.cz

Moderním zdravotním trendem dnešní doby, který zlepšuje prevenci a zvyšuje záchyt rizika kardiovaskulárních onemocnění, je měření stáří cév. Měření stáří cév neboli měření cévní tuhosti ukazuje, jak kvalitně proudí našimi cévami krev. Pokud máme cévy zdravé, proudí jimi krev rovnoměrně bez potíží a dostane se až do periferií našeho těla. Pokud máme ale cévy nezdravé/tuhé, proudí jimi krev proti zvýšenému odporu a hrozí nám zvýšené kardiovaskulární riziko, což znamená, že máme daleko větší možnost onemocnět například:

  • ischemickou chorobou srdeční (angina pectoris, srdeční infarkt),
  • ischemickou chorobou dolních končetin,
  • vysokým krevním tlakem,
  • zánětem žil,
  • bércovými vředy,
  • cévní mozkovou příhodou.

PRO KOHO JE MĚŘENÍ URČENO?

Měření stáří cév a kardiovaskulárního rizika si může nechat udělat každý, ale zvýšené riziko hrozí hlavně lidem s nadváhou/obezitou, kuřákům, pravidelným konzumentům alkoholických nápojů, osobám se zvýšenou hladinou cholesterolu či lidem trpícím vysokým krevním tlakem.

 Měření stáří cév stejně jako krevního tlaku se provádí jedním přístrojem pomocí jednoduché metody s manžetou na paži. Tato metoda je přitom stejně spolehlivá jako vyšetření katetrem nebo magnetickou rezonancí.

PROČ MĚŘENÍ STÁŘÍ CÉV A KARDIOVASKULÁRNÍHO RIZIKA V LÉKÁRNĚ?

Lékárna je nejdostupnějším místem pro poskytování základního odborného měření, poradenství a zdravotní péče. Bez nutnosti čekání u lékaře, podstoupení operativního zákroku, jak se měřila cévní tuhost v minulosti, si můžete zdarma nechat přeměřit váš cévní věk a poradit se s vyškoleným personálem, jak naložit s naměřenými výsledky.

Kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice příčinou 50 % všech úmrtí. Nenechávejte tedy nic náhodě a rezervujte si svůj čas na rezervace.mojelekarna.cz

Měření stáří našich cév nás tedy může upozornit na fakt, zda jsou naše cévy v pořádku, zda máme počínající „problém“, který lze řešit v lékárně formou odborného doporučení lékárníkem, nebo je čas navštívit odborníka/lékaře.

TĚHU DAY

Další novinkou v rámci aktivit Mojí lékárny je také projekt Moje těhotenství se speciálním programem zaměřeným na lékové poradenství, edukaci a speciální testování pro těhotné ženy, maminky po porodu a během kojení.

Náš program pro maminky aktivně představujeme také v rámci partnerství na projektu festivalu TěhuDay, jehož cílem je přinášet důležité rady, informace, tipy a novinky v oblasti gynekologie a porodnictví budoucím maminkám a jejich partnerům.

Celý program festivalu podporují týmy spolupracujících lékařů, porodních asistentek, zdravotních sester, dul, fyzioterapeutů, lékárníků, nutričních terapeutů a dalších zdravotnických subjektů, které nabízí všem zájemcům odborné přednášky, konzultace a v neposlední řadě zajímavé workshopy.

V půlhodinových intervalech se během celého dne střídají přednášky a prezentace o předporodních kurzech, porodu a šestinedělí, výživě v době těhotenství a při kojení, lékovém poradenství, odběru pupečníkové krve, psychologické pomoci čerstvým maminkám, ale také nejnovějších metodách v léčbě neplodnosti.

V loňském roce probíhal festival TěhuDay ve velkých obchodních centrech na Moravě ve městech Olomouc, Ostrava, Opava, Frýdek-Místek. Nejedná se ovšem o jednorázovou eventovou akci.

Partnerství a poradenství projektu Moje těhotenství probíhá také na Facebooku a Instagramu Moje lékárna a TěhuDay s diskuzním fórem POKEC reagujícím na aktuální témata a dotazy.

Velmi nás potěšila řada pozitivních reakcí a kladný přístup k podpoře zdravého životního stylu u většiny návštěvníků našich mobilních poraden a eventů.

Závěrem patří poděkování všem členům realizačních týmů projektů, externím partnerům akcí za skvělou spolupráci a profesionální přístup.

6961