Úvod
Magazín
Moje lékárna pomáhá

Moje lékárna pomáhá

Nový automobil pro Centrum sociálních služeb v Hrabyni Moje lékárna se na jaře finančně podílela na pořízení nového vozu pro Centrum sociálních služeb v Hrabyni.

Centrum sociálních služeb Hrabyně je výjimečné a jedinečné svou polohou. Současně má celorepublikovou působnost, není omezeno na přijímání uživatelů v rámci města či kraje, což bylo a je pro mnoho uživatelů služby rozhodující při nalezení nového domova. „Je nám ctí, že jsme se mohli stát partnery a podílet se na pořízení nového sociálního automobilu pro uživatele CSS v Hrabyni,“ říká ředitelka marketingu značky Moje lékárna Mgr. Lucie Ševčíková, MBA.

Od svého vzniku v září roku 1973 prošlo zařízení několika etapami modernizace a rozvoje. V současné době Centrum poskytuje podporu a pomoc občanům s tělesným postižením starším 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost, a jejich životní situace vzhledem k těžkému tělesnému postižení vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita poskytovaných sociálních služeb je 181 klientů a pro velký zájem je stále plně využita.

„Nový automobil nám pomůže při zajištění pomůcek a nákupu materiálů. Zároveň ho využijeme k výjezdům při sociálním šetření. Při něm zjišťujeme potřeby nových potenciálních zájemců, kteří projevili zájem o naše služby,“ vysvětluje ředitelka Centra sociálních služeb Mgr. Jarmila Absolonová, MBA. V dnešní těžké a složité době je Centrum v Hrabyni za jakoukoliv finanční nebo materiální pomoc velmi vděčné. „Velmi si ceníme podpory, kterou nám Moje lékárna poskytuje dlouhodobě. S provozem její lékárny v našem areálu jsme velmi spokojení. Má příznivou otevírací dobu nejenom pro naše klienty, ale i pro pacienty přilehlého Rehabilitačního ústavu v Hrabyni. Navíc jsme velmi rádi, že Moje lékárna převzala po ukončení činnosti zdejší prodejny zdravotnických potřeb i výdej zdravotních a kompenzačních pomůcek,“ říká ředitelka Centra sociálních služeb v Hrabyni Mgr. Jarmila Absolonová, MBA.

9324