Úvod
Magazín
Grémium majitelů lékáren

Grémium majitelů lékáren

Grémium majitelů lékáren ( GML) je jediným zapsaným spolkem majitelů veřejných lékáren, který fakticky obhajuje jejich zájmy. Je to dobrovolné a samosprávné sdružení osob (právnických i fyzických) vedených společným zájmem. Spolek je zapsaný v seznamu spolků podle Občanského zákoníku u rejstříkového soudu v Praze.

Financování je jen z členských příspěvků členů spolku. Kontaktní údaje a další údaje spolku jsou na webu www.gmlcr.cz, včetně účtu na sociální síti Twitter https://twitter.com/marek_hampel.

Vznik spolku je datován v dubnu 1996, kdy bylo navázáno na původní sdružení majitelů lékáren z roku 1948, ve kterém bylo násilně rozpuštěno. GML jedná s Ministerstvem zdravotnictví (www.mzcr.cz), SÚKL (www.sukl.cz), zdravotními pojišťovnami (www.vzp.czwww.szpcr.cz), Poslaneckou sněmovnou (www.psp.cz) a Senátem (www.senat.cz) o všech oblastech, které mají či mohou mít dopad na fungování veřejných lékáren v ČR.

GML je členem Unie zaměstnavatelských svazů (UZS, www.uzs.cz) – vnějšího připomínkového místa při tvorbě zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem dotýkajících se majitelů veřejných lékáren.

GML zastupuje majitele veřejných lékáren v Dohodovacím řízení o obsahu rámcové a typové smlouvy mezi lékárnami a zdravotními pojišťovnami, při legislativních jednáních o cenovém předpisu Ministerstva zdravotnictví (výše obchodní přirážky k ceně regulovaných léčiv, výše taxy laborum – zákon o veřejném zdravotním pojištění a zákon o léčivech) a při jednáních Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD) při Ministerstvu zdravotnictví – tzv. malá tripartita resortní (zaměstnavatelé, zaměstnanci a Ministerstvo zdravotnictví).

GML spolupracuje průběžně s Českou lékárnickou komorou (ČLnK, www.lekarnici.cz) – ta je organizací zřízenou podle zákona o zdravotnických komorách (lékařská, lékárnická a stomatologická) a pro lékárníky pracující v lékárnách je členství povinné. Jedná se o organizaci lékárníků – zaměstnanců, tedy fyzických osob. ČLnK se neúčastní jednání v Dohodovacím řízení o penězích a smlouvách se zdravotními pojišťovnami. Dále spolupracuje s Vaši Lékárníci z.s., Unií distributorů léčiv (UDL), Asociací velkodistributorů léčiv (AVEL), Českou asociací farmaceutických firem (ČAFF) a Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Hlavním úkolem organizace je hájit profesní a ekonomické zájmy majitelů veřejných lékáren. Vedle legislativní činnosti pro své členy v rámci služeb pomáhá dále s řešením otázek provozu lékáren, nabízí ekonomické, daňové a právní poradenství.

V dohodovacím řízení zastupuje GML nejen členy, ale také majitele veřejných lékáren na základě plné moci.

7686