Úvod
Magazín
Pomocníci při odvykání kouření

Pomocníci při odvykání kouření

1) Cvičení

Fyzické cvičení nebo jóga jako doplňková intervence v plánu léčby odvykání tabáku byly zahrnuty do dvou studií v Koreji a USA. Nutné je cvičení jógy s relaxací alespoň hodinu denně.

Výsledkem bylo, že 53,2 % účastníků ze studie v USA úspěšně přestalo kouřit nepřetržitě po dobu 3 měsíců díky cvičení jógy. Následný výzkum odhalil, že účastníci jógy měli o 37 % větší šanci dosáhnout abstinence.

2) Telefonické poradenství

Jedná se o telefonické poradenství k dosažení určité míry odvykání tabáku. Vyškolený pracovník centra pomáhá volajícím vypracovat a dodržovat plán odvykání kouření. Pracovník ve spolupráci se zájemcem stanoví datum, kdy volající skončí s kouřením a na základě toho stanoví termíny telefonických konzultací, při kterých zjistí, jak se mu daří dosahovat dílčích cílů.

V Česku se jedná o Národní linku pro odvykání kouření (telefonní číslo 800 350 000).

3) SMS místo cigarety

Určitý počet textových zpráv je zaslán na mobilní telefon zájemce mezi následnými poradenskými sezeními s cílem připomenout a povzbudit dotyčného k odvykání kouření. Ve Velké Británii se tento způsob motivace velmi osvědčil.

4) Aplikace pro chytré telefony

Je vhodné též využít aplikace pro chytré telefony, které zahrnují pomoc při odvykání kouření, udržování abstinence a prevenci relapsu. V České republice je možné stáhnout aplikace QuitNow, Přestat kouřit, Nekuřte 30 dní Challenge a mnohé další.

5862