Úvod
Magazín
Jak si změřit krevní tlak a jaká jsou nefarmakologická opatření při léčbě hypertenze

Jak si změřit krevní tlak a jaká jsou nefarmakologická opatření při léčbě hypertenze

Nefarmakologická léčba hypertenze se stala prvním a vhodným přístupem k řešení hypertenze u širokého spektra pacientů po celém světě.

Jedná se především o tato doporučení:

a) Hypertonik by měl upravit svůj nezdravý životní styl včetně změn ve stravování. Ve stravě je nutné omezit příjem sodíku a nasycených tuků, a naopak je vhodné navýšit příjem vápníku, hořčíku a draslíku.

b) Mezi moderní metody, které fungují v souladu s cirkadiánním rytmem, patří časově omezený příjem potravy. Při časově omezeném stravování lidé obvykle jedí běžnou stravu, ale pouze v určitém časovém období každý den, které koliduje mezi 6 a 12 hodinami.

c) Pacient by se měl též zaměřit na zvýšenou fyzickou aktivitu, snížení hmotnosti, omezení konzumace alkoholu.

d) Je vhodné snížit míru stresu pomocí relaxační techniky jógy, akupunktury či tai-či.

e) Bohužel je dokázáno, že znečištěné ovzduší, tak typické pro severní část naší republiky, je propojeno s následky na zdraví a významně zvyšuje nemocnost. Jemné prachové částice dle důkazů zvyšují kardiovaskulární riziko a úmrtnost. Dlouhodobá expozice prachovými částicemi zvyšuje pravděpodobnost výskytu infarktu myokardu, mozkové mrtvice nebo srdečního selhání.

Jak si změřit krevní tlak

Standardně by si měl pacient změřit tlak třikrát po sobě a následně z druhého a třetího měření udělat průměr (při prvním měření bývá hodnota krevního talku nejvyšší).

Celý proces měření krevního tlaku

Alespoň 30 minut před měřením by pacient neměl kouřit, cvičit, pít alkohol nebo kávu. Doma by si pacient měl alespoň na 15 minut sednout a celkově se zklidnit.

Správně zvolenou manžetu hladce nasadíme na volnou paži asi 2,5 cm nad loketní jamku. Manžeta nesmí být nasazena volně, ale nesmí paži ani škrtit. Pacient sedí u stolu a měřená horní končetina je volně položena na stole, kde je v úrovni srdce umístěn tonometr. Pacient by během měření neměl mluvit, což může v důsledku zvýšit krevní tlak.

Starší lidé si tlak krve měří ve vzpřímené poloze. Manžeta s tonometrem by měla také být v úrovni srdce a paže by měla být podepřena jako při měření vsedě, a to z důvodu ortostatické hypotenze.

Pacienti s vyšším krevním tlakem, kteří již mají nasazenou léčbu, si tlak krve měří na konci dávkovacího intervalu (tzn. těsně před tím, než si vezmou dávku svého léku).

Hodnoty naměřené doma jsou vždy pouze orientační, při opakovaně vyšších hodnotách krevního tlaku (nad 135/85 mmHg) je vhodné si krevní tlak nechat přeměřit u svého ošetřujícího lékaře či v nejbližší lékárně. Zanechání kouření a úprava životního stylu pak může mít na hodnotu krevního tlaku větší vliv, než se může ve skutečnosti zdát.

 

PharmDr. Ondřej Žák

Lékárna SANO Rychvald

6267