Úvod
Magazín
Uplatnění hořčíku v ženském zdraví

Uplatnění hořčíku v ženském zdraví

Hořčík je esenciální prvek, jehož deficit byl popsán již v polovině 20. století. Jedná se převážně o intracelulární kationt, který je nezbytnou součástí více než 300 enzymů, které se účastní takřka všech metabolických drah, jakož i signalizační role, energetického metabolizmu a reparačních procesů genetické informace.

Magnézium patří v současné euroatlantické populaci mezi nejvíce nedostatkové prvky, což je dáno složením stravy a životním stylem. Nedostatek hořčíku je však obtížné laboratorně kvantifikovat, neboť jeho hladina v plazmě je přísně regulována, a tudíž nic nevypovídá o jeho dostatku či nedostatku v organizmu. Spíše až sama substituce hořčíku nám může pozitivní odpovědí organizmu předcházející deficit potvrdit. 

Hořčík, mimo dobře známé nejčastější využití při stresových situacích, kdy se zvyšuje potřeba magnézia, či při svalových křečích z nedostatku magnézia, má význam i v oblasti ženského zdraví. Jeho nedostatek se prohlubuje při těhotenství a kojení, neboť roste jeho ztráta močí i potřeba v organizmu. Prohloubený nedostatek hořčíku v organizmu je oproti ostatní populaci patrný také u dlouhodobých uživatelek kombinované hormonální kontracepce. 

Suplementace hořčíkem má v gynekologii význam u bolestivé menstruace i premenstruačního syndromu, kde se uplatňuje jeho obecně relaxační mechanizmus na svalovinu (ať již ve stěně dělohy či ve stěně cév). 

Velký význam při suplementaci magnézia má velikost dávky (vhodnější je podávat nižší dávku hořčíku 2–3× denně) a forma podávané sloučeniny magnézia v preparátu, neboť biologická dostupnost magnézia v jednotlivých preparátech typu potravinových doplňků či volně prodejných léků se velmi různí. Doporučeníhodné jsou organické sloučeniny hořčíku (např. magnézium orotát), které zajišťují lepší vstřebávaní hořčíku.

Při volbě vhodného přípravku k doplňování magnézia bychom však neměli zapomínat na omezení, která nevyplývají ze samotné substituce hořčíkem, ale z obsahu dalších složek obsažených v kombinovaných preparátech. 

Zejména v ženském lékařství je třeba vyhnout se nadměrným dávkám vitamínu B6 (pyridoxinu), protože ten má svou maximální dávku v těhotenství a kojení. Při dodržení doporučených dávek pro doplňování hořčíku by se mohlo stát, že překročíme maximální doporučenou dávku pyridoxinu, tedy vitaminu B6.

Vhodnou volbou pro doplňování hořčíku, a to nejen v ženském lékařství, je pak preparát s organickou sloučeninou hořčíku, díky které se magnézium lépe vstřebává. Vhodnější je podávat nižší dávku hořčíku 2–3× denně.

MUDr. Oldřich Šottner

3306