Úvod
Magazín
Jak si správně přivolat pomoc

Jak si správně přivolat pomoc

První pomoc – pojem, který se zdá být notoricky známý a naprosto triviální. Co se však pod tímto pojmem opravdu skrývá? První pomoc není jen zástava krvácení, zavázání podvrtnutého kotníku nebo zvednutí starší ženy, která upadla na ulici. První pomoc zahrnuje také zavolání odborné pomoci na místo, kde se nachází osoba se zdravotními potížemi.

Účelem první pomoci není vždy zachránit život, nabídnutá pomoc může vest ke zmírnění emocionálního vypětí, k odvrácení zhoršení zdravotního stavu nebo zabránění vzniku trvalých následků. Nehledě na skutečnost, že včasné poskytnutí laické první pomoci má nenahraditelné místo v tzv. záchranném řetězci a v některých případech výrazně zvyšuje šanci na přežití.

Mám povinnost poskytnout první pomoc?

Ve většině vyspělých států světa včetně ČR mají všichni občané povinnost první pomoc poskytnout. Vždy jsou však brány ohledy na vlastní možnosti, dovednosti a bezpečnost. Neposkytnutí první pomoci je v ČR trestným činem. Osoba, která neposkytne druhému první pomoc, může být sankciována v krajním případě odnětím svobody až na dva roky. Osobám, které mají první pomoc vyloženě v popisu práce, hrozí v případě neposkytnutí první pomoci odnětí svobody až na tři roky. Z výše uvedeného vyplývá, že ne každý může být schopný ošetřit krvácející ránu, nicméně přivolat pomoc by měl zvládnout každý.

Zachránce by měl volat na tísňovou linku vždy, pokud je svědkem události, při které došlo k závažnému poškození zdraví, dojde-li k náhlému zhoršení zdravotního stavu, není si jistý závažností zdravotního stavu nebo nastalou situaci není schopen vyřešit vlastními silami.

Volat 112 nebo 155?

V České republice existují dvě tísňové linky, na které lze volat v případě zdravotních obtíží. Jedná se o linku 112 a 155. Kam tedy volat? Obě tísňové linky mají své výhody i nevýhody. V tomto případě platí zásada, že co je výhodou jedné linky, to je nevýhodou druhé a naopak.

Linka 112 je mezinárodní tísňová linka využívaná ve většině západoevropských států. Výhodou je, že při cestování do těchto destinací si pak nemusíme pamatovat tamní tísňová čísla. Operátoři na této lince disponují větší jazykovou vybaveností a jsou schopni odbavit volání ve většině světových jazyků. Asi největší předností je možnost se na tuto linku dovolat bez SIM karty v mobilním telefonu nebo bez zadání PIN kódu.

Hlavní předností linky 155 je skutečnost, že operátorem je zdravotník a dokáže tak volajícímu po telefonu poradit s první pomocí u různých klinických stavů, jako je např. zástava krvácení, po-
rod nebo kardio-pulmonální resuscitace.

Všichni operátoři tísňových linek jsou školení v komunikaci s osobou nacházející se v krizové situaci a kladením cílených otázek dokážou volajícího tzv. vytěžit a zjistit, co se děje.

Co na tísňové lince říct?

Při volání na tísňovou linku bychom se měli držet několika zásad. Telefonát by měl být vždy jasný, stručný a věcný. S operátorem hovoří vždy pouze jedna osoba, která pak předává případné instrukce dalším lidem na místě události. Pokud jsme u osoby se zdravotními obtížemi sami, je dobré si dát telefon na hlasitý odposlech, abychom měli volné ruce a dle instrukcí operátora mohli postiženému poskytovat první pomoc.

Místo
První věc, která bude operátora na tísňové lince zajímat, je místo, kde se postižená osoba nachází. Je to z jediného praktického důvodu. Může se stát, že během probíhajícího hovoru dojde k výpadku spojení a operátor nebude znát veškeré informace. Pokud však zná místo, kde se nachází osoba v nesnázích, je schopen na dané místo vyslat pomoc. Polohu postiženého je dobré popsat, pokud možno, do co největších detailů. Tedy přesnou adresu, zda se jedná o rodinný nebo bytový dům, které je to patro, zda je označen zvonek, jestli je otevřena branka na zahradu, jestli se na zahradě nachází pes apod. Ne vždy známe přesnou adresu, kde se nacházíme. Je proto nutné využít záchytných bodů v okolí naší polohy. Těmito body mohou být např. benzínové stanice, názvy obchodních center. Věděli jste, že ve většině krajských měst jsou číselně označeny sloupy veřejného osvětlení? Stejně tak jsou označeny vlakové přejezdy, mosty aj.

Zdravotní potíže
Po sdělení polohy bude operátora zajímat, jaké zdravotní obtíže má dotyčná osoba, popř. zda se na místě nenachází více osob potřebujících pomoc. Při popisování obtíží není nutné zacházet do přílišných detailů. Je dobré být opět jasný a stručný, např. mamince se zatočila hlava, upadla a krvácí z hlavy, nebo babičce se začalo špatně dýchat, léčí se pro srdeční arytmii.

Doplňující informace
Jako poslední stěžejní informace pro operátora je přibližný věk osoby se zdravotními potížemi. Přesný věk není podstatný. Zásadní je, zda se jedná o dítě, dospělého nebo osobu v pokročilém věku.

Délka hovoru

Někdy lze nabýt pocitu, že hovor na tísňovou linku trvá příliš dlouho a operátor se vyptává na spoustu nepodstatných otázek, zatímco se nic neděje. Pravda je ale taková, že během toho, co operátor vede hovor s volajícím nebo radí po telefonu, jak poskytnout první pomoc, na místo už dávno jede posádka zdravotnické záchranné služby. Nebojte se tedy toho, že ztrácíte čas. Na tísňové lince pracují velmi erudovaní lidé, kteří ví, co dělají.

Co připravit do příjezdu pomoci?

Do příjezdu odborné pomoci máme zpravidla několik minut čas. Tento časový prostor je vhodné využít k přípravě osobních dokladů osoby se zdravotními obtížemi, seznamu chronické medikace, kterou užívá (pokud nemáte seznam, připravte krabičky s léky), důležitá je také zdravotnická dokumentace. Všechny tyto dokumenty bude výjezdová skupina zdravotnické záchranné služby po příjezdu vyžadovat.

Závěrem

Poskytnutí první pomoci druhé osobě by mělo být naprostou samozřejmostí, nikdy nevíte, kdy pomoc budete potřebovat vy sami. Strach není na místě, protože jakákoliv pomoc je vždy lepší než žádná! Kdykoliv si nebudete vědět rady, nebo si nebudete jistí, na tísňové lince bude vždy někdo, kdo vám dokáže poradit. Znalosti a dovednosti první pomoci si je také dobré pravidelně připomínat. Jednou z možností jsou kurzy první pomoci pro veřejnost, které pořádá společnost FAS.       

Ing. Ondřej Král

 

FAS – First Aid Skills pořádá semináře, kurzy, ale také teambuildingy zaměřené nejen na poskytování první pomoci.  Vzdělávací zážitkové akce jsou určeny pro širokou veřejnost, ale také pro firmy nebo zdravotnická zařízení. Za společností stojí zkušení lektoři záchranáři, kteří jsou profesionály ve svém oboru s několikaletou praxí. Zakládáme si na lidském přístupu a praktickém nácviku s využitím prvků zážitkového vzdělávání, a to včetně simulace reálných situací.

www.firstaidskills.cz, [email protected], +420 602 254 519

3296