Úvod
Magazín
Péče o stárnoucího blízkého

Péče o stárnoucího blízkého

V roce 2018 proběhlo v rámci MPSV v České republice rozsáhlé šetření, z něhož vyplývá, že většina lidí si přeje zůstat doma až do své smrti (výsledky se pohybují v rozpětí 65–89 % podle typu šetření). Včasné diskuse v okruhu blízkých mohou pomoci k tomu, že se tato představa vyplní podstatně většímu procentu lidí, než je tomu dnes.

Tento rozsáhlý dotazník hledal odpovědi mj. na otázky typu:  

„Bavili jste se již někdy s blízkými o tom, jak si přejete, aby případná péče o vás vypadala? Shodli jste se s nimi na řešení?“  
„Které z následujících kroků jste podnikl/a v souvislosti s přípravou na dobu, kdy budete sám/sama potřebovat péči?“ 

Odpovědi naznačily, že o tématu případné budoucí péče se mezi blízkými téměř nemluví. Pouze 8 % respondentů uvedlo, že s někým v rámci rodiny mluvilo o tom, jak by si péči o sebe představovali. Více než polovina (57 %) lidí se na dobu, kdy budou péči potřebovat, nepřipravuje vůbec. 

Mnozí lidé mají z podobných diskuzí obavy. Ukazuje se ale, že ty jsou často neodůvodněné. Mezi lidmi, kteří diskusi o podobách péče v rámci rodiny absolvovali, totiž většina uvedla, že se na možném řešení téměř vždy shodli.  

Následujících 7 tipů obsahuje hlavní témata, na která je dobré se před rozhovory se stárnoucími blízkými zaměřit, a oblasti, ve kterých jim můžete nejvíce pomoci: 

  • Pomozte seniorům uspořádat právní a finanční dokumenty a dohodněte se, kdo další k nim má mít přístup. Proberte otázku plné moci v případě fyzických či mentálních omezení, otevřete téma závěti, smlouvy k nemovitostem, pojistkám, přístupy k účtům apod. Přečtěte si článek „Dědické právo: proč je pro nás důležité a jak funguje?“, ve kterém se tématu dědictví věnujeme velmi podrobně.
  • Zmapujte si potřeby, které vaši stárnoucí blízcí již mají, a popřemýšlejte, jak se mohou v dohledné době změnit. Zaměřte se na otázky mobility (nebezpečí pádů, potíže s chůzí), téma kognitivních potíží (zapomínání užívání léků, vypínání vařiče či zamykání dveří, možnost naletět podvodníkům), soustřeďte se také na případné potíže s hygienou a oblékáním. Přečíst si také můžete článek „Jak posílit imunitu stravou?“, ve kterém se věnujeme problematice stravování. 
  • Potkejte se s ostatními potenciálními pečujícími a společně připravte plán. Položte si otázky typu: Existuje možnost vzájemného sestěhování se? Jaké jsou možnosti zajištění péče 24/7? Jsou pro vaše blízké pobytová zařízení představitelnou volbou, nebo se jim budou za každou cenu bránit? Pro inspiraci doporučujeme článek „Mezigenerační soužití: Výhody a nevýhody společného žití pod jednou střechou“.
  • Pomozte jim uzpůsobit bydlení tak, aby bylo co nejbezpečnější (přidání bezpečnostních prvků či odstranění nebezpečných předmětů a kusů nábytku). Více na téma bydlení se dočtete v článku „Jak své bydlení připravit na stáří?“
  • Připravte si „záložní plán“ – většina pečujících má problém říct si o pomoc – pro dlouhodobou péči je to však zásadní. Mnoho lidí je ochotno pomoci, ale často neví jak. Zamyslete se, kdo ve vašem okolí by vám mohl v případě nutnosti pomoci s nákupy, úklidem apod., abyste byli schopni péči zvládat i v období, kdy na tom sami nejste nejlépe. 
  • Promluvte si se zaměstnavatelem, zda existuje možnost, jak vaši případnou výpomoc rodičům/blízkým sladit s pracovními povinnostmi. Ne každá práce se dá uzpůsobit na míru – pokud je to ale možné, nespoléhejte na to, že to „nějak zvládnete“. Mluvte se svým zaměstnavatelem o své situaci v předstihu a promyslete možné scénáře. Pokud to není možné, zvažte alternativy pro případ, kdy byste svou stávající profesi nemohli vykonávat.  
  • Pokud vaši blízcí nemají žádné kognitivní deficity, zahrňte je do přípravy plánů. Mnozí senioři mají ze stárnutí obavy, o kterých se bojí nahlas mluvit. Společné rozhovory mohou při vhodném naladění i přípravě pomoci oběma stranám. Přečtěte si „5 tipů, jak hovořit s rodiči o stárnutí“.

Jsme rádi, že jste si náš článek přečetli, a uvítáme, když se s námi podělíte o vaše tipy a rady, ať už se budou týkat rozhovoru s blízkými, tak i praktické připomínky, jak se co nejlépe připravit na stáří.

Mgr. Vlasta Svitáková

2736