Úvod
Magazín
Zinek jako zásadní mikroelement pro funkci imunitního systému a jeho postavení v prevenci a léčbě akutních respiračních infekcí

Zinek jako zásadní mikroelement pro funkci imunitního systému a jeho postavení v prevenci a léčbě akutních respiračních infekcí

Současné období je poznamenané velmi aktuálním onemocněním COVID-19. Důraz na zodpovědnost za svoje zdraví je součástí zdravotního chování každého jedince. V souvislosti s probíhající pandemií nového koronaviru SARS-CoV-2 vzrostl zájem o přípravky na posílení imunity.

Významnou roli v imunitním systému hraje zinek (Zn). Zinek je po železe druhým nejhojnějším stopovým prvkem v lidském těle a základní složkou struktury a funkce bílkovin. Zinek představuje esenciální mikroelement s mnohačetnými biologickými účinky. Zinek má komplexní imunomodulační účinky a hraje důležitou roli v ovlivnění jak nespecifické, tak i specifické imunity. Podílí se na integritě epiteliálních bariér, ovlivňuje proliferaci, diferenciaci a maturaci leukocytů a lymfocytů, stimuluje tvorbu interferonu α a příznivě moduluje zánětlivou odpověď.

Vzhledem k faktu, že náš organismus nedisponuje speciálním úložištěm udržujícím zinek v dostatečném množství, podléhá zinek velkému metabolickému obratu, a proto je přiměřený denní příjem zinku nutný pro rozvoj a udržení všech jeho biologických účinků. S ohledem na vysokou prevalenci nedostatku zinku v populaci je jeho nedostatek chápán jako významný problém. Jedinci se sníženou hladinou zinku jsou mimo jiné náchylnější k respiračním onemocněním. Respirační infekce se řadí mezi ty nejčastější a nejrozšířenější a prakticky nenajdeme jedince, který by s nimi neměl zkušenosti. Nízké hladiny zinku jsou spojeny s vyšším výskytem respiračních infekcí s následnými socioekonomickými důsledky. Dostatečná suplementace tohoto mikroelementu tato rizika snižuje.

Ukázalo se, že zinek má významný efekt na virové infekce prostřednictvím modulace vstupu virových částic, ovlivněním jejich fúze, replikace a translace. Adekvátní hladina zinku může také snížit riziko následné bakteriální koinfekce u akutních respiračních virových infekcí. Je prokázáno, že suplementace zinku zkracuje a ovlivňuje tíži symptomů u nachlazení. Tato léčebná strategie má být zahájena v průběhu prvních prodromálních stádií respirační infekce (během 12–24 hodin) a doporučuje se použít dávkování až do 75 mg elementárního zinku za den po nejméně pět po sobě následujících dní. Zinek lze použít i v rámci preventivní strategie. Je prokázáno, že dlouhodobá suplementace zinku působí preventivně před vznikem akutních respiračních infekcí, a to ve všech věkových kategoriích. V lékárnách dostupný registrovaný volně prodejný léčivý přípravek obsahující zinek je indikován na ovlivnění imunitní funkce při stavech zvýšené náchylnosti k infekcím a při stavech nachlazení. Lékárna má v případě pacientů s onemocněním dýchacích cest plnit funkci pracoviště, které na jedné straně poradí se samoléčbou při nezávažných projevech onemocnění a na druhé straně rozezná závažné onemocnění dýchacích cest, které je nutné léčit pod lékařským dohledem.

 

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Ústav farmakologie a toxikologie

Farmaceutická fakulta

Masarykova univerzita, Brno

1277