Úvod
Magazín
Muži: prostata

Muži: prostata

Muži ve středním věku se často se svými problémy před návštěvou specialisty – urologa – uchylují pro radu do lékárny. Často je trápí pocit neúplného vyprázdnění, nutkání na močení, přítomnost krve v moči nebo neschopnost udržet moč. Pokud lékař vyloučí samostatně probíhající infekci dolních cest močových, jedná se pravděpodobně o problémy s prostatou. Do 40 let trpí těmito problémy pouze 10 % mužského pokolení, v 50 letech je to třetina z nich a kolem 80. roku života trpí těmito problémy bezmála 90 % mužů.

Co je to prostata

Prostata je považována za největší mužskou pohlavní žlázu, která leží pod močovým měchýřem. Prostatou prochází i močová trubice, do které se napojují mužské pohlavní vývody. Prostata ji prstencově obkružuje, což se může při zvětšení jevit jako problém. Vytváří sekret, který se stává součástí ejakulátu tvořícího ideální prostředí pro přežití spermií. Pro správný vývoj žlázy je nutná stimulace mužskými pohlavními hormony (tzv. androgeny), zástupcem je testosteron.

Kdy je nutné navštívit lékaře

Symptomy, které jsou poměrně obtěžující a pacienta přivedou do lékárny nebo k lékaři, označujeme souhrnně LUTS (lower urinary tract symptoms). Mezi příznaky patří oslabení močového proudu, terminální dribbling neboli odkapávání, přerušované močení, močení na více pokusů. Dále zde řadíme noční pomočování, náhlé nutkání k močení anebo časté močení. Pacienta trápí bolest při močení, zadržuje moč v močovém měchýři a je neschopen se normálně vymočit, případně se objevuje i krev v moči. Při těchto symptomech je doporučeno okamžitě vyhledat lékaře.

Co nás čeká u lékaře

Nejprve je nutno odebrat osobní a rodinnou anamnézu. Lékař se bude zajímat o všechny operační výkony v oblasti pánve a to, zda pacient již neprodělal rakovinné bujení. Dále je nutno zhodnotit medikaci a projít úrazy pacienta, které mohou souviset s těmito problémy (viz výše).  

Urolog provede fyzikální vyšetření, které se skládá z vyšetření per rectum, poklepu břicha a prohmatání oblasti genitálií. Prostata by měla být velikosti kaštanu, hladká, nezvětšená a nebolestivá. Dále specialista provede ultrasonografické vyšetření přes břicho anebo per rectum. Poměrně specifické vyšetření je poté uroflowmetrie, která měří parametry jako dobu močení, maximální průtok, případně střední průtok.

 Z krve se pak určují hodnoty kreatininu (správná funkce ledvin) a hodnoty PSA (prostatického specifického antigenu). Čím vyšší hodnota, tím větší riziko karcinomu, zánětu či jiných problémů s prostatou. K rozlišení benigní hyperplazie prostaty (BHP) a karcinomu se pak hodnotí poměr volného a vázaného PSA. Z krve se dále zjišťuje hodnota sedimentace, množství červených a bílých krvinek a na základě komplexních výsledků lékař zjistí, kde je problém.

Čím je způsobena BHP a jak se léčí

Jedná se o nezhoubné zvětšování prostaty, které se nejčastěji objevuje s rostoucím věkem. Projevuje se uvedenými symptomy, hrozí rozvoj některých komplikací (krev v moči, otok sliznice, infekce močových cest v důsledku zbytkové moči v měchýři) a může vést k celkovému selhání ledvin.

a)      Vlivem hormonů katecholaminů, které působí na alfa 1A – receptor, dochází ke zvětšení a zbytnění prostaty. Léky, které selektivně blokují tento subtyp receptoru, se též využívají v terapii BHP. Jedná se o alfuzosin a tamsulosin.

b)      Enzym 5-alfa reduktáza přetváří testosteron na aktivnější formu dihydrotestosteron. Látky blokující tento enzym (finasterid, dutasterid) pak velmi pozitivně působí na velikost a hmotnost prostatické žlázy a zlepšují klinické příznaky LUTS.

c)      Anticholinergika jsou chemické látky, které, když se dostanou do centrální nebo periferní nervové soustavy, začnou blokovat acetylcholin. Překáží mu, když se chce navázat na receptor, což má za následek to, že dochází k zastavení příznaků LUTS, působí na hladkou svalovinu močového měchýře. Řadí se zde např. solifenacin nebo tolterodin.

d)     Léky na léčbu erektilní dysfunkce (tadalafil) blokují enzym 5- fosfodiesterázu, což redukuje chronicky probíhající zánět a zlepšuje prokrvení pánve.

e)      Analog antidiuretického hormonu desmopresin se používá k léčbě nočního pomočování, v ledvinách dochází ke zpětnému vstřebání moči.

f)       Mirabegron ovlivňuje beta 3 – receptory v močovém měchýři, jeho účinek je založen na snížení nutkání k močení a snížení frekvence návštěv toalety.

Vhodná kombinace léčiv a případná kontraindikace je vždy na poradě s lékárníkem, případně na konzultaci v lékárně s lékárníkem. Ne všechna léčiva je vhodná kombinovat, hrozí náhlé snížení krevního tlaku.

Jak si můžeme pomoci sami

1)      Je vhodné dodržovat dostatečný pitný režim přes den a na noc naopak nepít.

2)      Není vhodné dlouhé sezení, proto je dobré dostatečně se hýbat. Doporučuje se omezit pití alkoholu, kávy a silného čaje.

3)      Dá se nacvičit i zadržení moči, čímž se zvýší kapacita močového měchýře.

4)      O užívání rizikových léčiv se poradíme s lékařem nebo lékárníkem (antihistaminika, diuretika, léky proti křečím).

5)      Zácpa zhoršuje BHP, proto je vhodné léčit i chronicky se opakující zácpu.

Rakovina prostaty

Rakovina prostaty nejčastěji probíhá na okraji žlázy, proto bývá zpočátku bez příznaků. Častěji touto nemocí trpí pacienti starší 55 let. Pokud se již rozvinou symptomy, jedná se většinou o již pokročilejší stádia. Pacienti by měli navštívit svého specialistu – urologa, pokud zpozorují tyto symptomy: obtížné, časté močení, krev nebo sperma v moči, slabý proud moči anebo častý pocit na močení. Jako indikátor onemocnění slouží hodnota PSA, který byl objeven americkým patologem Richardem J. Ablinem v 70. letech, a poměr jeho volné a vázané fáze.

Lékař provede sérii vyšetření, na základě kterých určí diagnózu. Nemusí jít primárně o karcinom, může se jednat o nenádorové zvětšení prostaty anebo její zánět, jak již bylo zmíněno výše.

Problémem rakoviny prostaty je fakt, že se jedná o zhoubné onemocnění, což v praxi znamená, že rakovinotvorné buňky se mohou krevním řečištěm roznést po celém organismu a způsobit nádorové bujení v jiných orgánech. Je-li objeven včas, má dobrou prognózu, v pokročilých stádiích metastázuje, zvláště do kostí.

PharmDr. Ondřej Žák

Lékárna SANO Rychvald

1383