Úvod
Magazín
Borelióza

Borelióza

Borelióza je onemocnění, které způsobuje bakterie Borellia burgdorferi. Borelie jsou typické svým protáhlým spirálovitým tvarem (s bičíky na obou koncích), který jim pomáhá vyvinout vysokou rychlost a vykonat pohyb ve tvaru spirály, který jim pomáhá vstoupit snadněji do buňky.

Přenášejí ji klíšťata, a to v každém vývojovém stádiu. Bakterie přežívá ve střevech některých infikovaných klíšťat. Poté, co se klíště přisaje na zvíře nebo člověka, se bakterie přemisťuje do slin klíštěte a následně pak do těla hostitele. Trvá několik hodin, než se borelie dostane do těla hostitele, proto pokud vytáhneme klíště včas, snižuje se riziko nákazy.

Příznaky boreliózy

a)      První stádium – první stádium nemoci můžeme pozorovat 1–4 týdny po nákaze, někteří jedinci nepozorují žádné příznaky, proto toto stádium přehlédnou. Typickým projevem (ne však u všech nemocných) je erythema migrans (červená skvrna, která svým tvarem připomíná oko a uvnitř je lehce vybledlá). Dále se objevují potíže připomínající chřipku, bolesti hlavy, horečka, třesavka, bolesti svalů a kloubů a otoky lymfatických uzlin. Jedinec, který zapomene, že se před několika týdny přisálo klíště, může tyto problémy přisuzovat chřipkovému onemocnění.

b)      Druhé stádium – toto stádium nastává u bezpříznakových jedinců nebo u jedinců, kteří nebyli léčeni. V této době nemoc postihuje klouby, nervový systém či srdce. Projevuje se jako bolest, slabost či brnění končetin, obrna lícního nervu, bolesti hlavy, poruchy soustředění, otoky a bolesti kloubů nebo zánět spojivek. Skvrna může zmizet a náhle se objevit na jiném místě na těle.

c)      Třetí stádium – pokud není lymeská borelióza řádně a včas léčena, může po měsících či letech od nakažení přejít do třetího stadia. Pacienti pociťují extrémní únavu a mnohdy dochází k trvalým změnám a poškození některých orgánů, nemocní si stěžují na opakující se a dlouhotrvající bolesti kloubů. Pacienti si stěžují na sníženou citlivost končetin, brní jim ruce a trápí je i další nervové poruchy jako poruchy spánku. U nemocných v pozdním stádiu se mohou rozvinout i další srdeční poruchy a arytmie.

 

Jaká je prevence před kousnutím klíštětem?

Ochrannou funkci plní repelenty, které se řadí mezi tzv. biocidní přípravky. Jedná se o jakoukoliv látku nebo směs ve formě, v jaké se dodává uživateli, skládající se z jedné nebo více účinných látek nebo tuto látku (tyto látky) obsahující nebo vytvářející, určené k (použité s úmyslem) ničení, odpuzování a zneškodňování jakéhokoliv škodlivého organismu, k zabránění působení tohoto organismu nebo dosažení jiného regulačního účinku na tento organismus jakýmkoliv způsobem jiným než pouhým fyzickým nebo mechanickým působením dle zákona č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách. Použití repelentu je jednoduché, stačí repelent nastříkat na oblečení a kůži. Díky tomu budete chráněni před komáry, klíšťaty, ovády a dalším bodavým hmyzem. Aplikace repelentu by se měla opakovat po 4 hodinách. Ze široké palety repelentů můžeme zmínit repelent PREDATOR FORTE spray, repelent PREDATOR JUNIOR spray 150 ml (vhodný pro děti od 3 měsíců) nebo repelent Predator BIO sprej 150 ml (účinnou látkou jsou rostlinné silice).

 

Léčba lymeské boreliózy

Volba antibiotika závisí na věku, na lokalizaci klinických projevů a na délce jejich trvání. Podání antibiotika by mělo být dostatečně dlouhé a v dostatečné dávce, aby byla s co největší pravděpodobností zajištěna eradikace borelií z organismu – u prvního stádia 10–14 dní, u dalších chronických stádií se doporučuje podání antibiotika v délce až 28 dní.

Nejlépe působí a jako první volba se používají beta-laktamová antibiotika, mezi které se řadí peniciliny (amoxicilin) a cefalosporiny (cefuroxim), další řadou jsou tetracykliny (doxycyklin) a v neposlední řadě jsou často využívány makrolidy (azitromycin, klaritromycin).

 

PharmDr. Ondřej Žák

Lékárna SANO Rychvald

2115