Úvod
Magazín
Jak naložit s nepoužitelnými léčivy

Jak naložit s nepoužitelnými léčivy

Každý někdy zažil situaci, že se musel zbavit přebytečných léčivých přípravků po sobě a svých příbuzných a pokládal si otázku, zda je může vyhodit do komunálního odpadu anebo je musí odevzdat. V tomto článku se pokusíme odpovědět na nejčastější otázky ohledně likvidace léčiv.

Odevzdání do lékárny

Správnou možností je odevzdat použité, prošlé či jinak znehodnocené léčivé přípravky do nejbližší lékárny, kde je zlikvidují. Dokonce i léčivé přípravky, které jsme nikdy neužili, je nutno vrátit do lékárny k likvidaci, protože ve svých domovech nejsme schopni dokázat, že jsme dodrželi všechny předepsané podmínky uchovávání (teplota, vlhkost).

Doporučil bych každému pacientovi i klientovi udělat si občasnou inventuru ve své lékárničce a všechna nepoužitelná exspirující léčiva vytřídit a poctivě odevzdat do nejbližší lékárny. Exspirovaná léčiva nemusí být nutně zkažená, ale pouze po dobu exspirace nám výrobce garantuje, že náš léčivý přípravek je bezpečný, účinný a kvalitní. Užíváním prošlých léčivých přípravků se proto neléčíme, ale akorát si můžeme poškodit své zdraví. A zdraví, jak známo, máme jen jedno.

Zbavením se prošlých léků tím, že je spláchneme do toalety anebo vyhodíme do směsného odpadu, zase uškodíme životnímu prostředí. V důsledku toho může dojít ke kontaminaci půdy, vody a úhynu zvířectva.

Co říká zákon o léčivech

Dle zákona 378/2007 Sb. (zákon o léčivech) se všechna léčiva (léčivá látka, jejich směs anebo léčivý přípravek) nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, uchovávaná (viz předchozí odstavec), špatně připravená, zjevně poškozená nebo nepoužitá (i v novém obalu) musí být odstraněna, aby nedošlo k poškození zdraví lidí a zvířat anebo se nestala ekologická katastrofa a aby léčiva zbytečně neovlivňovala přirozené pochody v naší přírodě týkající se zvířat anebo životního prostředí.

POZOR! Lékárna je povinna převzít tato vyjmenovaná (tzv. nepoužitelná) léčiva od fyzických osob. Nenechte se v lékárně odbýt, neznalost zákona neomlouvá a jako pacienti máte svá práva.

Druhý zákon č. 541/2020 Sb. (zákon o odpadech) charakterizuje léčiva jako nebezpečný odpad a podle toho se k nim taktéž musíme chovat.

Jak to v lékárně probíhá

  • V každé lékárně probíhá předání nepoužitelných léčiv jinak. Někde je od vás převezme přímo lékárník či farmaceutická asistentka, někde zase mají speciálně vyčleněný prostor pro nepoužitelná léčiva. V některých lékárnách je dokonce kontejner, kde veřejnost může tato léčiva ponechat.
  • Likvidací léčiv se v každém kraji zabývají firmy, které mají uzavřenou smlouvu s krajem a povolení od příslušného kraje k manipulaci a odstranění léčiv. Příslušný odbor krajského úřadu, který firmu pověřil, pak musí informovat Ministerstvo zdravotnictví v případě humánních léčiv. Jestliže se jedná o léčiva veterinární, je povinen krajský úřad informovat Ministerstvo zemědělství.
  • Všechna nepoužitelná léčiva musí tato zmiňovaná firma převzít zdarma od lékárny a vést o jejich likvidaci pečlivou evidenci, která by se měla i uchovávat. Podle zákona o odpadech je nutné danou evidenci uchovávat po dobu 5 let.

Náklady spojené s likvidací nepoužitelných léčiv hradí stát v zastoupení krajského úřadu. Pokud lékárna nepostupuje podle doporučení kraje a má uzavřenou smlouvu s jinou firmou, jež se podílí na likvidaci léčiv, kraj toto jednání dané firmě neproplácí a lékárna je povinná nést všechny náklady sama.

Co by lékárna nemusela vzít

Povinnost lékáren se vztahuje pouze na léčiva, ne na zdravotnické prostředky či doplňky stravy, mohl by se proto objevit problém u použitých jehel, injekčních stříkaček, tlakoměrů či obvazů. Použité jehly by měl převzít váš ošetřující lékař, který vám vaši léčbu nasadil a předepsal. Starý rtuťový teploměr anebo poškozený tlakoměr je nutno odevzdat v nejbližším sběrném dvoře.

Co by lékárna naopak převzít k likvidaci měla

Lékárna by měla převzít všechna nepoužitelná léčiva, v případě pacientů se jedná hlavně o nepoužitelné léčivé přípravky. Nepředpokládá se totiž, že by pacient v domácích podmínkách disponoval čistou léčivou látkou anebo její směsí. Často jsou lékárníci ochotni převzít jehlu, která je součástí předplněného inzulínového pera. Pacienti by proto měli být ohleduplní a zabránit poranění sebe anebo lékárníka tím, že jehly zabezpečí např. plastovým krytem anebo tato pera umístí do plastové lahve.

Závěr

Po důkladné prohlídce svých lékárniček a lékárniček rodinných příslušníku se s balíčkem nepoužitelných léčiv dostavte do své nejbližší lékárny, kde vám léčiva ochotně převezme lékárník nebo farmaceutická asistentka a vysvětlí vám, jak se léky odborně likvidují. Bohužel, podle zákona o léčivech vám za vaše nepoužitá léčiva nemůžeme dát peněžitou refundaci a tato léčiva pro důvody zmíněné výše musíme zlikvidovat.

Je lepší tedy volně prodejné léčivé přípravky nakupovat s rozmyslem, a ne bezmyšlenkovitě do zásoby. Hromady prošlých a nenačatých léků váží i několik tun a ročně dosahují hodnoty až deseti miliónů korun, které musí ministerstva (MZd a MZ) za likvidaci těchto léčiv zaplatit.

V našem domovském Moravskoslezském kraji to bylo v roce 2017 přibližně 28 500 kg nepoužitelných léčiv, které bylo nutno zlikvidovat na náklady ministerstva zdravotnictví a tedy i na náklady nás – daňových poplatníků. Celková cena se vyšplhala k 1,1 mil. korun.

Na druhé straně je zde i argument pro držení větší zásoby léčivých přípravků, a tím jsou často a periodicky se vyskytující výpadky některých léčivých přípravků (příkladem za všechny může být léčivý přípravek Vigantol gtt.). Výpadky však nejsou tématem tohoto článku.

PharmDr. Ondřej Žák

Lékárna SANO Rychvald

1312