Úvod
Magazín
Nesedí vám vyúčtování elektřiny či plynu? Reklamujte ho!

Nesedí vám vyúčtování elektřiny či plynu? Reklamujte ho!

Počátkem léta, po skončení topné sezóny, zasílají mnozí dodavatelé svým zákazníkům roční vyúčtování spotřeby energií. V něm se však mohou objevit určité nesrovnalosti. Nejčastěji jde o nesoulad vyúčtované spotřeby s tou, kterou skutečně ukazuje elektroměr či plynoměr. V takovém případě je na místě podat reklamaci.

Dodavatel a distributor nejsou jedno
Nejprve si pojďme připomenout, kdo má co na starosti. „Dodavatel je ten, s kým mají domácnosti uzavřenou smlouvu na dodávky elektřiny či plynu a od kterého jim chodí faktury. Distributor vlastní a spravuje energetickou přenosovou soustavu, včetně elektroměrů a plynoměrů, a provádí jejich odečty. Na rozdíl od dodavatele ho zákazník nemůže změnit, pro každou oblast republiky je totiž pevně daný,“ vysvětluje Markéta Witoszová, energetická analytička portálu Ušetřeno.cz.

Odečet spotřeby elektřiny a plynu
Spotřeba energií v domácnosti se zjišťuje odečtem elektroměru či plynoměru, který provádí zpravidla jednou ročně pracovník distributora přímo u zákazníka. O jeho návštěvě je většinou zákazník informován nejméně 2 dny předem. Distributor odečet předá dodavateli, který pak na jeho základě zpracuje vyúčtování a zašle jej zákazníkovi. „Chcete-li se ujistit, že osoba, která vám přišla provést odečet energií, je skutečně pracovník distributora a ne jeden z podomních šmejdů, který se za něj pouze vydává, požádejte ho o předložení služebního a občanského průkazu. Na to máte ze zákona právo,“ radí Markéta Witoszová.
Další možností zjištění spotřeby je tzv. samoodečet, kdy si údaje z měřidla zjistíte sami a pošlete je distributorovi. Dle zákona může být proveden maximálně třikrát po sobě. Průzkum portálu Ušetřeno.cz ukázal, že se samoodečtem mají zkušenosti více než dvě třetiny Čechů. Pokud měníte dodavatele elektřiny či plynu, je dobré provést samoodečet ke dni ukončení dodávky energií od původního dodavatele a naměřené hodnoty poslat jemu i novému dodavateli.

Provést samoodečet je snadné
U plynu stačí opsat z číselníku plynoměru hodnoty bez desetinného místa, a sice v m3, u elektřiny také opíšete hodnoty bez desetinného místa, ale v kWh. Máte-li dvoutarifní distribuční sazbu, je nutné opsat hodnoty u vysokého i nízkého tarifu. Vedle opsaných hodnot o spotřebě nezapomeňte připsat výrobní číslo plynoměru nebo elektroměru, vaše jméno a adresu odběrného místa. Tyto podklady zašlete, nejlépe e-mailem, distributorovi energií, který je následně předá dodavateli.
Třetím typem odečtu je tzv. odečet odhadem. Opisování údajů z měřidla se v tomto případě neprovádí, distributor totiž spotřebu kvalifikovaně odhadne podle vaší průměrné spotřeby z předchozích let. „Odečet odhadem volí distributor tehdy, není-li možné provést odečet plynoměru či elektroměru na místě, nebo když od zákazníka nedostal údaje ze samoodečtu. Často se také využívá v případě, že dochází ke změně dodavatele energií, aby ten původní mohl zákazníkovi poslat ukončovací fakturu,“ vysvětluje Markéta Witoszová z Ušetřeno.cz.

Reklamace vyúčtování a fakturované částky
Spotřeba energií získaná odečtem odhadem se někdy může značně lišit od té uvedené na měřidle. Obecně platí, že hodnoty o spotřebě na vyúčtování je vždy dobré zkontrolovat, porovnat se skutečným stavem, a je-li tam značný rozdíl, vyúčtování co nejdříve reklamovat. Podle zmíněného průzkumu má s reklamací vyúčtování energií zkušenost 29 % Čechů, ve třetině případů se jednalo o nesrovnalost spojenou právě s odečtem odhadem distributora.

Co by měla reklamace energií obsahovat:

  • Název a adresu dodavatele elektřiny či plynu
  • Jméno a příjmení, adresu a datum narození zákazníka
  • Zákaznické číslo smlouvy s dodavatelem
  • Adresu a číslo odběrného místa
  • Číslo reklamovaného vyúčtování (faktury)
  • Údaj o spotřebě na vyúčtování (u plynu v m3, u elektřiny v kWh)
  • Údaj o spotřebě na měřidle (u plynu v m3, u elektřiny v kWh)
  • Kopii daného vyúčtování
  • Fotografii údaje na měřidle (stačí z mobilu)

Reklamaci by měl zákazník poslat písemně na adresu svého dodavatele, ten ji pak musí vyřídit do 15 dnů od jejího obdržení. V případě uznání reklamace má povinnost do 30 dnů od obdržení reklamace dorovnat rozdíl v platbách. Pokud reklamaci nevyřídí ve stanovené lhůtě anebo zákazník není s jeho postupem spokojený, měl by kontaktovat Energetický regulační úřad. Průzkum portálu Ušetřeno.cz však ukázal, že dodavatelé ve více než 80 % případů reklamaci uznali.

921