Úvod
Magazín
Výsledky studie na ověření účinnosti doplňku stravy BIOSIL PLUS

Výsledky studie na ověření účinnosti doplňku stravy BIOSIL PLUS

BIOSIL PLUS je český doplněk stravy s cíleným složením pro zlepšení kvality vlasů, nehtů a kůže vyráběný od roku 1995. Obsahuje účinné látky biotin, zinek, kyselinu pantothenovou a oxid křemičitý.

V roce 2016 provedla společnost DSC Services pod vedením RNDr. Ing. Karla Chrousta, PhD. na žádost výrobce – společnosti NATURVITA, a.s. studii na ověření účinnosti BIOSILU PLUS z pohledu spokojenosti zákaznic a zákazníků. Primárním cílem studie bylo sledovat zlepšení kvality nehtů, vlasů a vlasové pokožky.

Společnost DSC Services se dlouhodobě specializuje na klinické hodnocení léků, zdravotnických prostředků a doplňků stravy.
Hodnocené parametry byly získávány od klientů v průběhu sedmi měsíců, od června do prosince 2016. Zákazníci byli v lékárně požádáni, aby vyplnili vstupní dotazník, a poté dostali jedno balení doplňku BIOSIL PLUS. Za dva měsíce, po využívání 60 tablet přípravku BIOSIL PLUS, vyplnili výstupní dotazník a odeslali jej poštou nebo odevzdali v lékárně.
Bylo vydáno celkem 143 balení BIOSIL PLUS. Návratnost výstupních dotazníků byla 54,5 %, tj. 78 dotazníků. 87 % zákazníků tvořily ženy. Ve studii bylo sledováno celkem 7 parametrů formulovaných do 7 otázek. Vysoká statistická významnost rozdílu v odpovědích mezi vstupní a výstupní návštěvou byla prokázána právě v případě lámání či třepení nehtů v důsledku jejich křehkosti, v případě třepení či lámání vlasů a v případě vypadávání vlasů.

Pro stanovení procenta uživatelek a uživatelů, kteří konstatovali zlepšení, jsme vzali v potaz hodnocení „Celkem ano“, „Hodně“ a „Velmi hodně“. U hodnocení „Trochu“ a „Velmi málo“ totiž docházelo k nárůstu kladných odpovědí i po využívání balení přípravku BIOSIL PLUS, protože do těchto kategorií se přesunuli zákazníci, u nichž ve skutečnosti došlo ke zlepšení vůči stavu před studií. Tento způsob interpretace jsme konzultovali a odsouhlasili s autory studie.

Otázka č. 1
Jak moc se Vám v důsledku křehkosti lámou či třepí nehty?
Součet odpovědí „Celkem ano“, „Hodně“ a „Velmi hodně“: před užíváním – 53, po využívání 1 balení BIOSILU PLUS – 21. Zlepšení u 32 uživatelů, tj. 60,38 %.

Otázka č. 2
Jak moc se Vám lámou či třepí vlasy?
Součet odpovědí „Celkem ano“, „Hodně“ a „Velmi hodně“: před užíváním – 48, po využívání 1 balení BIOSILU PLUS – 13. Zlepšení u 35 uživatelů, tj. 72,92 %.

Otázka č. 3
Jak moc Vám vypadávají vlasy?
Součet odpovědí „Celkem ano“, „Hodně“ a „Velmi hodně“: před užíváním – 59, po využívání 1 balení BIOSILU PLUS – 26. Zlepšení u 33 uživatelů, tj. 55,93 %.

214