Úvod
Magazín
Příběh Štěpána Bryknara

Příběh Štěpána Bryknara

Moje lékárna je již několik let hrdým partnerem Fondu Sidus. Vybrané výrobky Fondu Sidus si můžete zakoupit i v síti lékáren Moje lékárna a zakoupením publikací máte možnost přispět mnoha dětským pacientům, jako je například Štěpán, jehož životní příběh si právě můžete přečíst.

Štěpán Bryknar je milý chlapec, který navštěvuje první třídu základní školy speciální, zřízenou v ZŠ Liberec Orlí.
Jeho diagnóza je PAS, tedy porucha autistického spektra, která patří mezi nejzávažnější poruchy dětského mentálního vývoje.
Důsledkem této poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je kvůli tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Kromě těchto tří problematických oblastí se u dětí s touto diagnózou objevují také variabilní nespecifické rysy, mezi které se řadí horší adaptabilita, odlišnosti v motorickém vývoji, problémy spojené s chováním a také emoční reaktivita. Do oblasti emoční reaktivity se řadí především špatné zvládání výbuchů zlosti, úzkostí a depresí.

V oblasti komunikace využívají ve třídě pomůcky alternativní a augmentativní komunikace, tedy systém piktogramů, fotografií a obrázků. Sociální interakci trénují pomocí modelových situací a příběhů. Představivost prohlubují u dětí pomocí reálných předmětů, které propojují s již zmíněnými piktogramy a reálnými situacemi. Procvičují s dětmi hrubou i jemnou motoriku, zrakové a sluchové vnímání a rozlišování i grafomotoriku. Chodí s dětmi do bazénu, solné jeskyně nebo na bruslení.

Jediná oblast, která je ve třídě deficitní, je oblast relaxační. Chyběla pomůcka, která by Štěpánkovi pomohla zvládnout jeho stavy úzkosti a deprese. V takové chvíli potřebuje prostor, který je určený jen pro něj. Musí být „těsný“, ale zároveň pohodlný, aby vyvolal pocit klidu a bezpečí. Takovou pomůckou je velký sedací vak s otvorem uprostřed, nazývaný „obluda“, do kterého se může Štěpánek plně schovat a schoulit.


Na žádost rodičů a školy poskytl FOND SIDUS z. ú. příspěvek na zakoupení sedacího vaku, který pomůže při eliminaci problémových situací, které by mohly vzniknout, a v případě potřeby pomůže Štěpánkovi oddělit se od všech okolních vjemů a ruchů.

210