Úvod
Magazín
Projekt Moje stáří

Projekt Moje stáří

Pomocí projektu Moje stáří vás informujeme o nebezpečí kardiovaskulárního rizika a rizika demence, ale také o možnostech prevence a léčby. V rámci zlepšení péče o vás, naše zákazníky, jsme rozšířili poradenství ve vybraných lékárnách Moje lékárna také o posouzení stáří cév a míry kardiovaskulárního rizika.

Čeho chceme dosáhnout?

S programem Moje stáří chceme upozornit na možná zdravotní rizika, kterých si často lidé ani nejsou vědomi tím, že je vyšetříme, podáme srozumitelnou informaci a případně doporučíme návštěvu vašeho lékaře. Bylo zjištěno, že lidé mnohem zodpovědněji reagují na informaci „Stáří vašich cév je o osm let vyšší než u vašich vrstevníků,“ než na informaci „Váš krevní tlak je 180/100 mmHg“.

Jak vaše zdraví změříme?

Na začátek pro vás máme připraven dotazník kardiovaskulárního rizika, kde zjišťujeme významné rizikové faktory a jejich celkové posouzení. Zjišťujeme např.:

  • věk,
  • pohlaví,
  • genetickou zátěž,
  • hypertenzi,
  • diabetes,
  • obezitu,
  • to, zda kouříte,
  • zda máte nezdravé stravovací zvyklosti,
  • zda nemáte nedostatek fyzické aktivity a další.

Na závěr stanovíme stáří cév měřením rychlosti aortální pulzní vlny, které doporučují mezinárodní společnosti kardiologie a hypertenze.
Kromě vlastního protokolu o stáří cév nabízíme i výstupy pro lékaře s výsledky dalších parametrů, třeba aortálního krevního tlaku, srdečního výdeje a dalších.

Obdobný program se těší popularitě i v jiných zemích EU, například v Holandsku, Německu, Španělsku i ve Švýcarsku.

Správná životospráva je základ!

Spolupráce pacientů v oblasti životosprávy je jedním z hlavních předpokladů úspěšné léčby a prevence kardiovaskulárních příhod. Když se setkáme s pacienty se zvýšenými hladinami rizika, doporučíme, aby si u lékaře vyžádali odbornou péči a získali kvalifikované posouzení rizik. Naše služba představuje pouze preventivní přístup a v žádném případě nemá nahradit lékařskou prohlídku.

V budoucnu si nechte změřit i mozkové stáří

Trendem současnosti je také péče o zdraví duševní. Díky prodlužujícímu se věku a změnám životního stylu narůstá riziko degenerativních onemocnění mozku. I proto plánujeme měření stáří cév rozšířit o posouzení mozkových asociací – mozkového stáří. Tím tedy i míru rizika postižení demence.

Demencí se musíme zabývat

Počty pacientů s demencí každým rokem narůstají, v České republice jich dnes žije více než 150 tisíc. Efektivní léčba dnes však neexistuje. Proto je pro udržení kvality života pacientů zásadní včasná diagnóza, která může zmírnit dopady onemocnění.

Jak odhalíme vaše mozkové stáří?

Pacienty zcela bez nebo pouze s nespecifickými příznaky chceme upozornit na možnost zvýšeného rizika demence a doporučit další konzultaci u lékaře nebo v kontaktních místech České alzheimerovské společnosti, mezi které patří i některé vybrané lékárny Moje lékárna. Pro stanovení raných příznaků demence budeme používat jednoduchý online test, který využívá pro odpovědi techniku barvově-slovních asociací.

Bylo prokázáno, že pravidelný pohyb, společenské aktivity a vhodné stravovací návyky dokáží zpomalit pokles naší paměti, pozornosti, chápání nebo rychlosti přemýšlení. Měření mozkových asociací vyhodnocuje, jak náš mozek pracuje s předkládanými impulsy, vyhodnocuje soudržnost odpovědí a jejich odlišnost od srovnávací skupiny. Odlišnosti mohou ukazovat na riziko kognitivní poruchy, pro kterou je zachycení v raném stadiu z terapeutického hlediska klíčové. Test je ve fázi funkčního prototypu a byl vyvinut ve spolupráci s odborníky České alzheimerovské společnosti a university v Ulsteru.

Proč je důležitá návštěva lékaře

Dodnes neexistuje test, který by přinesl jednoznačný výsledek. Diagnózu Alzheimerovy choroby může stanovit pouze lékař, který s ní má zkušenosti.

Doporučujeme zdravý způsob života

Bylo prokázáno, že pravidelný pohyb, společenské aktivity a vhodné stravovací návyky dokáží zpomalit pokles naší paměti, pozornosti, chápání nebo rychlosti přemýšlení. To samé, co má blahodárný vliv na naše srdce, je prospěšné i našemu mozku a snižuje riziko vzniku a rozvinutí demence. Proto se při konzultacích snažíme doporučit změnu životního stylu v oblasti stravy, pohybu a upozorňujeme na rizika stresu, kouření, nadváhy, zvýšeného cholesterolu, zvýšeného krevního tlaku a rizika cukrovky.

Jsme vám co možná nejblíže

Konzultace probíhají na dostupných místech v našich vybraných lékárnách Moje lékárna, na poliklinikách (více na rezervace.mojelekarna.cz), v obchodních centrech v rámci Dnů paměti a ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou i v prostorách výrobních firem.

Díky umístění mobilních poraden v místech s vysokou frekvencí obyvatel má projekt nízkoprahový charakter – nemusíte překonávat prakticky žádné bariéry, které byste mohli pociťovat při návštěvách odborných kontaktních míst.

Fakta v číslech

Na kontaktních místech Moje stáří již proběhlo více než 1800 konzultací formou dotazníku. V následujících tabulkách a grafech vám představujeme první výsledky z dotazníků, kdy výstupem bylo ohodnocení míry kardiovaskulárního rizika na základě posouzení rizikových faktorů: věk, pohlaví, genetická zátěž, kouření, hypertenze, diabetes, BMI, nezdravé stravovací zvyklosti, nedostatek fyzické aktivity a výsledek z měření stáří cév.

Mezi skupinami osob s diagnostikovaným diabetes a bez něj je výrazný rozdíl. I když je diabetes pouze jedním z rizikových faktorů, i další hodnoty, jako je třeba BMI apod., výrazně zvyšují celkové kardiovaskulární riziko.

POKUD POSUZUJEME BMI U MUŽŮ I U ŽEN, JE SE STOUPAJÍCÍM BMI VIDĚT VYŠŠÍ KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKO I HODNOTA ZMĚŘENÉHO STÁŘÍ CÉV.

V dalších měřeních stáří cév budeme pokračovat a chceme porovnávat také vliv dalších rizikových faktorů např. vliv stravy a pohybu pro individuální doporučení jako výstup z měření.

388 (2)