Úvod
Magazín
Fond Sidus

Fond Sidus

Společnost Fond Sidus je neziskovou organizací, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce. Moje lékárna je hrdým partnerem Fondu. Vybrané výrobky Fondu Sidus můžete zakoupit i v síti lékáren Moje lékárna a zakoupením publikací máte možnost přispět mnoha dětským pacientům. Níže uvádíme příběh, komu jsme pomohli.

Bára Koulová je nyní studentkou sexty osmiletého Gymnázia J. Heyrovského na Hůrce. V srpnu 2015 jí praskla na dovolené v Itálii cévní anomálie v mozku (AVM), o které nikdo nevěděl. Okamžitý převoz do nemocnice a rychlá operace jí zachránily život, ale krvácení do levé hemisféry bylo masivní. Strávila celkem čtyři měsíce v nemocnici, kde se učila znovu otáčet na lůžku, sedět, později chodit, a pak další dva měsíce v lázních. Její diagnóza je pravostranná hemiparéza, kdy celou pravou polovinu těla hůře cítí a ovládá, pravou ruku téměř nepoužívá. Další diagnózy jsou poúrazová epilepsie a expresivní afázie, což je porucha výbavnosti jednotlivých slov a písmen v mluvené řeči i psaném projevu, a s tím související rychlá unavitelnost a citlivost na hluk. Ona ví, co chce říci, má to „na jazyku“, ale slova si těžce vybavuje, bohužel toho ani mnoho nenapíše ani nepřečte. Dalo by se říci, že Báry „osobnost“ je uvězněna v jejím těle a ona je odkázána na empatii a ochotu okolí s ní aktivně komunikovat.

I proto má ve škole schválen individuální vzdělávací plán, do školy tedy dochází jen na vybrané hodiny a speciálně upravené testy, a učí se s maminkou doma. Po téměř dvouletém každodenním dojíždění a cvičení v různých nemocnicích a klinikách, v kombinaci se školou, byla Bára (i rodina) poměrně vysílena. A tak došlo ke změně strategie. Cílem Báry i rodiny se stalo dlouhodobé a pravidelné cvičení v domácím prostředí. Rodina má doma vyhrazený na rehabilitaci jeden celý pokoj jako tělocvičnu, kde má Bára pás na trénink chůze, rotoped, stepper, žebřiny a další pomůcky. Cvičení věnuje sama cca 2,5 hodiny denně, plus 2x týdně dochází domů fyzioterapeutka. Bára dále denně luští číselné křížovky, kreslí, maluje, na tabletu trénuje kognitivní funkce a připravuje se do školy, to vše je pro ni také forma neurorehabilitace.

Osobním koučem Báry je její maminka, ale motivuje ji celá rodina, sourozenci, spolužáci, vyučující ve škole a spousta dalších lidí, kterým není její osud lhostejný, a ona má díky tomu stále snahu na sobě pracovat.

V roce 2018 zkusila Bára znovu plavat a po opakovaných návštěvách lázní od podzimu 2018 opravdu plave. Ačkoliv to v srpnu budou již čtyři roky od mozkové příhody, Bára se stále zlepšuje – vylepšuje chůzi, lépe mluví a stále ještě nevzdává boj o to, alespoň částečně rozhýbat pravou ruku.

Je neustále třeba hledat nové nápady, podněty a motivovat. Právě k tomu by měla pomoci rehabilitační pomůcka SunBall, kdy pacient zapojováním různých částí těla a stlačováním různě velkých míčků ovládá hry na počítači. Jedná se o zábavnou formu rehabilitace s možností dlouhodobého zaznamenávání výsledků pro další motivaci a stanovení nových cílů. Bára měla možnost si přístroj vyzkoušet a reakce byly velmi pozitivní.
Vzhledem k tomu, že Bára je velká bojovnice a chtěli bychom jí cvičení v domácím prostředí usnadnit a zpříjemnit, uhradili jsme jí pomůcku SunBall v rámci výzvy 2019.

335